AITON

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
12 czerwca 2024 AITON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2023.
15 maja 2024 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
19 kwietnia 2024 AITON Publikacja raportu za 2023 rok.
16 kwietnia 2024 AITON NWZA ws. wyboru członka RN.
14 lutego 2024 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
11 sierpnia 2023 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
15 czerwca 2023 AITON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2022.
15 maja 2023 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
17 kwietnia 2023 AITON Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
26 lipca 2022 AITON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2021.
16 maja 2022 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
6 kwietnia 2022 AITON Publikacja raportu za 2021 rok.
14 lutego 2022 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
12 listopada 2021 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 czerwca 2021 AITON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
14 maja 2021 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
8 kwietnia 2021 AITON Publikacja raportu za 2020 rok.
12 lutego 2021 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 października 2020 AITON Dzień pierwszego notowania na NC 1.130.728 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
20 sierpnia 2020 AITON ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.
13 sierpnia 2020 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
6 kwietnia 2020 AITON Publikacja raportu za 2019 rok.
14 lutego 2020 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 AITON Dzień pierwszego notowania na NC 175.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
14 sierpnia 2019 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
7 maja 2019 AITON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
5 kwietnia 2019 AITON Publikacja raportu za 2018 rok.
14 lutego 2019 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
16 stycznia 2019 AITON NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2018 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
4 czerwca 2018 AITON Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 maja 2018 AITON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
24 maja 2018 AITON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
15 maja 2018 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
10 maja 2018 AITON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
6 kwietnia 2018 AITON Publikacja raportu za 2017 rok.
14 lutego 2018 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
21 września 2017 AITON NWZA ws. zmian w RN.
14 sierpnia 2017 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
19 maja 2017 AITON Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
15 maja 2017 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
5 maja 2017 AITON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
4 maja 2017 AITON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 kwietnia 2017 AITON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
31 marca 2017 AITON Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
1 czerwca 2016 AITON Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
17 maja 2016 AITON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
16 maja 2016 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 AITON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
10 maja 2016 AITON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
7 kwietnia 2016 AITON Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
10 grudnia 2015 AITON NWZA ws. zmian w RN.
16 listopada 2015 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
22 maja 2015 AITON Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
15 maja 2015 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
8 maja 2015 AITON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
7 maja 2015 AITON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
29 kwietnia 2015 AITON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
31 marca 2015 AITON Publikacja raportu za 2014 rok.
16 lutego 2015 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
21 stycznia 2015 AITON Pierwszy dzień notowań na NC 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 stycznia 2015 AITON NWZA ws. m.in. powołania pełnomocnika do zawierania umów oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 AITON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 października 2014 AITON NWZA ws. korekty sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010 i 2011, pokrycia straty, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 AITON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 AITON Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
23 maja 2014 AITON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
21 maja 2014 AITON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
15 maja 2014 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 AITON ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, połączenia ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
31 marca 2014 AITON Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 maja 2013 AITON ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2013 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 AITON NWZA ws. zmian w składzie RN.
24 kwietnia 2013 AITON Publikacja raportu za 2012 rok.
23 kwietnia 2013 AITON NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji.
14 lutego 2013 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
18 grudnia 2012 AITON Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 listopada 2012 AITON Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 października 2012 AITON NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN oraz zmiany statutu.
18 września 2012 AITON Split akcji w stosunku 1:10.
14 sierpnia 2012 AITON Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
10 lipca 2012 AITON Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
28 czerwca 2012 AITON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
26 czerwca 2012 AITON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
15 czerwca 2012 AITON WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14 maja 2012 AITON Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
6 kwietnia 2012 AITON Publikacja raportu za 2011 rok.
5 marca 2012 AITON NWZA ws. pokrycia straty z lat ubiegłych z niepodzielonego zysku netto za rok 2010, wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców błędnych danych spółki oraz zmiany statutu.
14 lutego 2012 AITON Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
13 grudnia 2011 AITON Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 grudnia 2011 AITON Debiut spółki na NC.