Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 czerwca 2023

BORYSZEW BRS GPW Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 17,99 zł na akcję.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 r.
OPONEO.PL OPN GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
OZECAPITAL OZE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
PEPEES PPS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. uchylenia i zmiany uchwały nr 4 NWZ z 9 maja 2022 roku, emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji, zmiany uchwały nr 3, uchwały nr 4 oraz uchwały nr 5 podjętych na NWZ z 17 kwietnia 2023 roku oraz zmian składu RN.
SOLARINOV SIN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
WITTCHEN WTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.

wtorek 6 czerwca 2023

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku Spółki za rok 2022.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
CPGROUP CPG GPW NWZA ws. m.in. przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
DEKTRA DKR NC ZWZA
EDISON EDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
MANGATA MGT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatrzymanych zysków z lat ubiegłych.
NOVINA NOV NC Dzień pierwszego notowania na NC 10.896.459 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PASSUS PAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
PEPEES PPS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SELENAFM SEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

środa 7 czerwca 2023

PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
AFHOL AFH NC Publikacja raportu za 2022 rok.
HIPROMINE HPM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
HIPROMINE HPM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
MYCODERN MCD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
OXYGEN OXY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. min. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.932 akcje zwykłe na okaziciela serii E.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.

czwartek 8 czerwca 2023

ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

piątek 9 czerwca 2023

ASSECOBS ABS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
IPOPEMA IPE GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
ULMA ULM GPW Wypłata dywidendy 3,81 zł na akcję.