Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 listopada 2023

ASBIS ASB GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CAPITEA CAP GPW NWZA ws. powołania w skład RN.
CAVATINA CAV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CREOTECH CRI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
EDINVEST EDI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
KOOL2PLAY K2P NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
MPLVERBUM VER NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
MURAPOL MUR GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHARMENA PHR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
SEVENET SEV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

wtorek 28 listopada 2023

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ALUMETAL AML GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BIGCHEESE BCS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
CAPITAL CPA GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych spółki, zarządzenia przerwy w obradach, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CAPTORTX CTX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
GENOMTEC GMT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MOVIEGAMES MOV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MURAPOL MUR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
NEXITY NXG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SPYROSOFT SPR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
URTESTE URT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
VINDEXUS VIN GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK ATOM SA przez przeniesienie całego majątku spółki PAK ATOM SA na ZE PAK SA.

środa 29 listopada 2023

PKPCARGO PKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
AIGAMES ALG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
AMPLI APL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
ANSWEAR ANR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BIOMAXIMA BMX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
CAPITEA CAP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
CZTOREBKA CZT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
DBENERGY DBE GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
DRAGOENT DGE NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ENTER ENT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 30.09.2023 r.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
KGL KGL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
LESS LES GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
LIBET LBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
LSISOFT LSI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MAXCOM MXC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MERCATOR MRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PASSUS PAS GPW NWZA ws. zatwierdzenia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, połączenia spółek: „WISENET" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmowanej, ze spółką „PASSUS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą oraz zmiany statutu.
PBG PBG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. ustalenia liczebności RN nowej kadencji, powołania członków RN nowej kadencji oraz zmiany „ Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Protektor S.A. z siedzibą w Lublinie”.
RAEN RAE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
RESBUD RES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SCPFL SCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SIMFABRIC SIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
STSHOLDING STH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TRITON TRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
VISTAL VTL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
XPLUS XPL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.

czwartek 30 listopada 2023

1SOLUTION ONE NC Dzień pierwszego notowania na NC 11.700.000 akcji serii E oraz 6.818.689 akcji serii F.
BIGCHEESE BCS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BUMECH BMC GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku.
GEOTERM GTP NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
HONEYPAY HPG NC Początek notowań spółki MAXIMUS (MAX) pod nazwą HONEYPAY (HPG) w związku ze zmianą firmy.
OTLOG OTS GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2022 - 30.06.2023.
SAKANA SKN NC NWZA ws. wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
STILO STI NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
VIDIS VDS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 do 30.06.2023 roku.

piątek 1 grudnia 2023

EDINVEST EDI GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,21 zł na akcję.
ERATONRG ERA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
OTLOG OTS GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 2,86 zł na akcję.
PLAZACNTR PLZ GPW ZWZA