Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 czerwca 2021

KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 111.697.782 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ABSINVEST AIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
BLOOBER BLO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
CASPAR CSR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz podziału (splitu) akcji.
CCS CCS NC ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
GRMEDIA GME NC Wypłata I raty dywidendy.
IPOPEMA IPE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
K2HOLDING K2H GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 r.
KOMPAP KMP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
LEGIMI LEG NC NWZA ws. wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
MOSTALPLC MSP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
ODLEWNIE ODL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
OUTDOORZY OUT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
PUNKPIRAT PUN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
PURE PUR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2020.
R22 R22 GPW Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu IV kwartał 2020 roku.
SHOPER SHO GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
ULTGAMES ULG GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
WIRTUALNA WPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

wtorek 22 czerwca 2021

CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
ANSWEAR ANR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru..
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty za rok 2020.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
BOWIM BOW GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
CDRL CDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
CEREALPLT CRP NC ZWZA
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
FAMUR FMF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.
K2HOLDING K2H GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
MILTON MTN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
PBG PBG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
PCFGROUP PCF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r
PLAYWAY PLW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Polish Enterprise Funds po cenie 24,50 zł za akcję.
PULAWY ZAP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFD SFD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
SHOPER SHO GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
SURFLAND SSK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

środa 23 czerwca 2021

KRUK KRU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
APS APS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Wypłata dywidendy 0,50 euro na akcję.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.
BIK BIK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENERGOINS ENI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
MOONLIT MLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.
PLATIGE PLI NC Dzień pierwszego notowania na NC 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PLAYWAY PLW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym.
ROBINSON RBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFD SFD NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
SPYROSOFT SPR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
TSGAMES TEN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.
VERCOM VRC GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.

czwartek 24 czerwca 2021

CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11 zł na akcję.
LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
APANET APA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
ARCHICOM ARH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ARENAPL ARE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
ASSECOSEE ASE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AZTEC AZC NC Dzień pierwszego notowania na NC 291.667 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BETOMAX BTX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
BIOMEDLUB BML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.734.798 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
BIZTECH BTK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
BOGDANKA LWB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BOOMBIT BBT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BORYSZEW BRS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2020.
CREEPYJAR CRJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
I2DEV I2D GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
INFOSCAN IST NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
KGL KGL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 r.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
KRUSZWICA KSW GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
MENNICA MNC GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2020r.
MFO MFO GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowy 2020.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
PROCHEM PRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
SATIS STS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SIMPLE SME GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020, dalszego istnienia spółki, podziału (splitu) wartości nominalnej akcji oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
VERCOM VRC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.110.700 akcji serii A, 360.000 akcji serii B, 4.000.000 akcji serii D.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
WIELTON WLT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

piątek 25 czerwca 2021

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
BBINWEST BBA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
BETOMAX BTX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
BRAND24 B24 GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
DOOK DOK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
EC2 EC2 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz wycofania akcji z obrotu na NC.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
KGL KGL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.
MARKA MRK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez w roku obrotowym 2020.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 rok.
MOSTALPLC MSP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MOVIEGAMES MOV NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
PAMAPOL PMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
PYRAMID PDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
SFERANET SFN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
SMSKREDYT SMS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020.
SUNEX SNX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
TELEMEDPL TMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
UNIMOT UNT NC Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
WITTCHEN WTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Nike NKE.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

sobota 26 czerwca 2021

HYDROTOR HDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. i wypłaty dywidendy.
MUZA MZA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
WOJAS WOJ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia starty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.