Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 kwietnia 2021

LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
AZTEC AZC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BNPPPL BNP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 576.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
Captor Therapeutics CPT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
IMPEL IPL GPW NWZA ws. wycofania akcji „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na GPW.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PLAY PLY GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW na wniosek spółki.
PROMISE PRO NC NWZA ws. powołania członków RN.
TBULL TBL GPW NWZA ws. zatwierdzenia programu motywacyjnego dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i in.

środa 7 kwietnia 2021

AWBUD AWB GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
CDA CDA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
CREEPYJAR CRJ GPW Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z dopuszczeniem jej do obrotu na GPW.
ENAP ENP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku.
IMAGEPWR IPW NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 350.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 50.000 akcji serii D, 53.233 akcje serii E.
IMPERA IMP GPW NWZA ws. składzie RN oraz zmiany statutu.
NWAI NWA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
PTWP PTW NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
TESGAS TSG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.

czwartek 8 kwietnia 2021

AITON AIT NC Publikacja raportu za 2020 rok.
Captor Therapeutics CPT GPW Przydział akcji oferowanych.
CREEPYJAR CRJ GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 akcji serii A, 147.082 akcji serii B, 32.354 akcji serii C.
DADELO DAD GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
DEVELIA DVL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NWAI NWA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
PLATIGE PLI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
TOYA TOA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 25 zł na akcję.

piątek 9 kwietnia 2021

4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BLUETAX BTG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
ELBUDOWA ELB GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
ERBUD ERB GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

sobota 10 kwietnia 2021

EUROHOLD EHG GPW NWZA
FLUID FLD NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.