Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 listopada 2021

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
INGBSK ING GPW NWZA ws. podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony, wypłaty dywidendy za 2020 rok, zmian w składzie RN, oceny spełniania przez członków RN wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności), przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
4FUNMEDIA 4FM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AIGAMES ALG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ARTERIA ARR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BIOPLANET BIP NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów.
BRAND24 B24 GPW NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, odwołania członka RN, powołania członka RN i in.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
CAPTORTX CTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
CAVATINA CAV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za III kwartał 2021 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
DATAWALK DAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ENTER ENT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
FMG FMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GRAPHENE GPH NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 4.088.750 akcji serii A, 87.500 akcji serii B, 817.750 akcji serii C.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
INVISTA INV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
KGL KGL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
LIBET LBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MODE MOE NC NWZA ws. połączenia Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PLAYWAY PLW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
POZBUD POZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PROVIDENT IPF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
TRAKCJA TRK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
TRITON TRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
TXM TXM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
VISTAL VTL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WIKANA WIK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ZPUE PUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

wtorek 30 listopada 2021

ABPL ABE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.
AUGA AUG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
BIOPLANET BIP NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.
CITYSERV CTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
IMAGEPWR IPW NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.
IMCOMPANY IMC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.
ISIAG ISG NC NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
LABOPRINT LAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDIACAP MCP GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 3,25 zł na 3,50 zł za sztukę.
MEDINICE ICE GPW NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.
MURAPOL MUR GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.
URSUS URS GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.

środa 1 grudnia 2021

AGROLIGA AGL NC Wypłata dywidendy 0,32 euro na akcję.
ALIOR ALR GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
CDRL CDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PLANETINN PIG NC NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.
PROCAD PRD GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego z 1,80 zł na 2,10 zł za sztukę.
STSHOLDING STH GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

czwartek 2 grudnia 2021

INGBSK ING GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,10 zł na akcję.
ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.
AVATRIX AVT NC NWZA ws. połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. odwołania i wyboru członków RN.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
GEOTERM GTP NC NWZA ws. powołania członka RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 26 sierpnia 2021 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnych oraz zmiany statutu.
MEDIACAP MCP GPW Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.
STSHOLDING STH GPW Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

piątek 3 grudnia 2021

ATOMJELLY ATJ NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOPLANET BIP NC Przydział akcji.
IFSA IFR GPW ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
XBSPROLOG XBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

sobota 4 grudnia 2021

INGBSK ING GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,10 zł na akcję.