Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 marca 2021

ATLANTAPL ATP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
DOMLEK DLK NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
HEFAL HEF NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
NOWAGALA CNG GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm. oraz wynagrodzenia dla członków RN.

wtorek 9 marca 2021

ATLANTAPL ATP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2020 rok.
IMPEL IPL GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Nutit po cenie 13,05 zł za akcję.
IMPERA IMP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Januarego Ciszewskiego.

środa 10 marca 2021

ARTERIA ARR GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,48 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp, Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Annę Pielach.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
FON FON GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego spółki.
INFOSCAN IST NC Dzień pierwszego notowania na NC 744.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.750 akcji serii D oraz 42.711 akcji serii F.
XTB XTB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

czwartek 11 marca 2021

EUROCASH EUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ADVERTIGO AVE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
CWA CWA NC Publikacja raportu za 2020 rok.
GPW GPW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
RONSON RON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

piątek 12 marca 2021

DINOPL DNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
LOTOS LTS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za 2020 rok.
COMPERIA CPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
INCUVO IVO NC NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany statutu.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
NOVATURAS NTU GPW NWZA
REGNON REG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, zapobieżenia rozwiązaniu Regnon Spółka Akcyjna, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
TORPOL TOR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.

niedziela 14 marca 2021

BBINWEST BBA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.