Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 sierpnia 2020

7LEVELS 7LV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ABAK ABK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
CMI CMI NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DITIX DTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
FARM51 F51 NC NWZA ws. przyjęcia pisemnej opinii zarządu uzasadniającej powody przyznania zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
FON FON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.124.250 akcji serii A.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MSM MSM NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PLANTWEAR PNW NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PRIMETECH PTH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.