FHDOM

Data Spółka Wydarzenie
8 listopada 2024 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
9 sierpnia 2024 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 lipca 2024 FHDOM Publikacja raportu za 2023 rok.
11 czerwca 2024 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 rok.
15 maja 2024 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 listopada 2023 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
16 maja 2023 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 rok.
21 marca 2023 FHDOM Publikacja raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
23 czerwca 2022 FHDOM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
16 maja 2022 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 FHDOM Publikacja raportu za 2021 rok.
12 listopada 2021 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
27 maja 2021 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
15 maja 2021 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 FHDOM Publikacja raportu za 2020 rok.
5 marca 2021 FHDOM Dzień pierwszego notowania na NC 2.714.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
20 listopada 2020 FHDOM Dzień pierwszego notowania na NC 111.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
13 listopada 2020 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
18 sierpnia 2020 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
14 sierpnia 2020 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
15 maja 2020 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 FHDOM Publikacja raportu za 2019 rok.
13 listopada 2019 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
14 maja 2019 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 FHDOM Publikacja raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 FHDOM NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółki ze spółką pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka akcyjna Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
13 sierpnia 2018 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
14 czerwca 2018 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
14 maja 2018 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 FHDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 marca 2018 FHDOM Dzień pierwszego notowania na NC 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 listopada 2017 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
21 marca 2017 FHDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
17 listopada 2016 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
11 lipca 2016 FHDOM Dzień pierwszego notowania na NC 64.000 akcji serii D oraz 3.000.000 akcji serii E.
9 czerwca 2016 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
16 maja 2016 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
31 marca 2016 FHDOM Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
25 marca 2016 FHDOM Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 FHDOM Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 FHDOM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2015 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
3 czerwca 2015 FHDOM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 FHDOM Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 FHDOM Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 FHDOM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 FHDOM Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 FHDOM Pierwszy dzień notowań na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
18 marca 2014 FHDOM NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 z dnia 17.07.2012r oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 FHDOM Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 FHDOM Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
4 lipca 2013 FHDOM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
31 maja 2013 FHDOM Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 FHDOM Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 FHDOM Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
13 lutego 2013 FHDOM NWZA ws. sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, zmiany statutu wraz z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru w ramach kapitału docelowego.
29 listopada 2012 FHDOM Debiut spółki na NC.