SYNEKTIK

Data Spółka Wydarzenie
6 sierpnia 2024 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
11 czerwca 2024 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
15 marca 2024 SYNEKTIK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
8 marca 2024 SYNEKTIK Wypłata dywidendy 3,03 zł na akcję.
4 marca 2024 SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,03 zł na akcję.
1 marca 2024 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,03 zł na akcję.
26 lutego 2024 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. oraz wypłaty dywidendy.
14 lutego 2024 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
18 stycznia 2024 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
14 listopada 2023 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
8 sierpnia 2023 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
6 czerwca 2023 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
9 marca 2023 SYNEKTIK Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
1 marca 2023 SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
28 lutego 2023 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
21 lutego 2023 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r.oraz wypłaty dywidendy.
15 lutego 2023 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
18 stycznia 2023 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
22 listopada 2022 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.
9 sierpnia 2022 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
14 czerwca 2022 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
22 lutego 2022 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
18 lutego 2022 SYNEKTIK Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
10 lutego 2022 SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
9 lutego 2022 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
1 lutego 2022 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., pokrycia strat z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy.
23 grudnia 2021 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
18 listopada 2021 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.
10 sierpnia 2021 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
15 czerwca 2021 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
26 lutego 2021 SYNEKTIK Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
23 lutego 2021 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
18 lutego 2021 SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
17 lutego 2021 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
11 lutego 2021 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz wypłaty dywidendy.
22 grudnia 2020 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
11 grudnia 2020 SYNEKTIK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2020 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
11 sierpnia 2020 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
9 czerwca 2020 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
17 marca 2020 SYNEKTIK Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
10 marca 2020 SYNEKTIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
9 marca 2020 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
3 marca 2020 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r. oraz wypłaty dywidendy.
26 lutego 2020 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
20 grudnia 2019 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
8 listopada 2019 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
9 sierpnia 2019 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
2 lipca 2019 SYNEKTIK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
19 czerwca 2019 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
19 marca 2019 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
21 lutego 2019 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
22 stycznia 2019 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
14 listopada 2018 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2017/2018.
3 sierpnia 2018 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2017/2018.
11 maja 2018 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2017/2018.
10 kwietnia 2018 SYNEKTIK NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
2 lutego 2018 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
3 listopada 2017 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
16 października 2017 SYNEKTIK NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji.
25 sierpnia 2017 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10 maja 2017 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 kwietnia 2017 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 listopada 2016 SYNEKTIK NWZA ws. wyboru członka RN.
31 października 2016 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
23 sierpnia 2016 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
6 czerwca 2016 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego i związanych z tym zmian statutu.
9 maja 2016 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
22 kwietnia 2016 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
8 lutego 2016 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 stycznia 2016 SYNEKTIK NWZA ws. przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 listopada 2015 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
9 czerwca 2015 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
15 maja 2015 SYNEKTIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 SYNEKTIK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
16 października 2014 SYNEKTIK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
14 października 2014 SYNEKTIK Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D i E.
13 października 2014 SYNEKTIK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 sierpnia 2014 SYNEKTIK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
19 maja 2014 SYNEKTIK NWZA ws. zmiany statutu.
14 maja 2014 SYNEKTIK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
18 kwietnia 2014 SYNEKTIK NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, uchwalenia regulaminu WZA, zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany statutu.
9 kwietnia 2014 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 lutego 2014 SYNEKTIK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 stycznia 2014 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
22 stycznia 2014 SYNEKTIK Ostatni dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
7 stycznia 2014 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
8 listopada 2013 SYNEKTIK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 października 2013 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowania na rynku NC 37.129 akcji zwykłych na okaziciela serii BBB.
14 sierpnia 2013 SYNEKTIK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
21 czerwca 2013 SYNEKTIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
13 maja 2013 SYNEKTIK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 SYNEKTIK Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
9 kwietnia 2013 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 SYNEKTIK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SYNEKTIK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 SYNEKTIK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
22 czerwca 2012 SYNEKTIK WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 SYNEKTIK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
9 maja 2012 SYNEKTIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 SYNEKTIK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
13 stycznia 2012 SYNEKTIK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
9 sierpnia 2011 SYNEKTIK Debiut spółki na NC.