AFHOL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 AFHOL Publikacja raportu za 2022 rok.
28 czerwca 2024 AFHOL Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
15 maja 2023 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
29 czerwca 2022 AFHOL Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
31 maja 2021 AFHOL Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
10 maja 2021 AFHOL Dzień pierwszego notowania na NC 1.240.599 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
15 lutego 2021 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
29 maja 2020 AFHOL Publikacja raportu za 2019 rok.
21 maja 2020 AFHOL NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
15 maja 2020 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
22 października 2019 AFHOL NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyłączenia prawa poboru i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2019 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
30 maja 2019 AFHOL Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
26 czerwca 2018 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
30 maja 2018 AFHOL Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
7 sierpnia 2017 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2 czerwca 2017 AFHOL Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
24 kwietnia 2017 AFHOL Publikacja raportu za 2016 rok.
14 lutego 2017 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
19 października 2016 AFHOL WZA
16 sierpnia 2016 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2016 AFHOL Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 kwietnia 2016 AFHOL Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
29 października 2015 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
3 sierpnia 2015 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 AFHOL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
11 czerwca 2015 AFHOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmian w RN.
29 maja 2015 AFHOL Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
6 sierpnia 2014 AFHOL Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 2.394.630 serii E, 271.000 serii F, 3.026.835 serii G, 1.760.000 serii H.
21 lipca 2014 AFHOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 AFHOL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
3 czerwca 2014 AFHOL Publikacja raportu za 2013 rok.
30 maja 2014 AFHOL Publikacja raportu za 2013 rok.
24 kwietnia 2014 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 AFHOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
1 kwietnia 2014 AFHOL Pierwszy dzień notowania na NC 49.450 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 lutego 2014 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
23 października 2013 AFHOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2013 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 AFHOL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2013 AFHOL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
23 kwietnia 2013 AFHOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i F w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
5 kwietnia 2013 AFHOL Początek notowań spółki MONTUHOLD (MTH) pod nazwą AFHOL (AFH), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2013 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
25 stycznia 2013 AFHOL WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2009 rok oraz NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 AFHOL WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
28 czerwca 2012 AFHOL Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 czerwca 2012 AFHOL Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 AFHOL Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 AFHOL Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 grudnia 2011 AFHOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
14 listopada 2011 AFHOL Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
17 października 2011 AFHOL WZA
23 sierpnia 2011 AFHOL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 sierpnia 2011 AFHOL Debiut spółki na NC.
14 sierpnia 2011 AFHOL Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.