ROVITA

Data Spółka Wydarzenie
4 października 2023 ROVITA Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
11 sierpnia 2023 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
13 lipca 2023 ROVITA ZWZA
11 maja 2023 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
9 maja 2023 ROVITA NWZA ws. zmiany statutu.
27 kwietnia 2023 ROVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
13 lutego 2023 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
9 listopada 2022 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
11 sierpnia 2022 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 ROVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
26 maja 2022 ROVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
24 maja 2022 ROVITA NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 marca 2022 roku.
12 maja 2022 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
10 lutego 2022 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
9 listopada 2021 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 ROVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
12 maja 2021 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 ROVITA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
10 lutego 2021 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
10 listopada 2020 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
11 sierpnia 2020 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 czerwca 2020 ROVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2020 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 ROVITA Publikacja raportu za 2019 rok.
12 lutego 2020 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
12 listopada 2019 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
22 sierpnia 2019 ROVITA NWZA ws. powołania RN na nową kadencję.
8 sierpnia 2019 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
26 czerwca 2019 ROVITA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
14 maja 2019 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 ROVITA Publikacja raportu za 2018 rok.
12 lutego 2019 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
12 listopada 2018 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
10 sierpnia 2018 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
25 czerwca 2018 ROVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2018 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 ROVITA Publikacja raportu za 2017 rok.
12 lutego 2018 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
10 listopada 2017 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
23 czerwca 2017 ROVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
15 maja 2017 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 ROVITA Publikacja raportu za 2016 rok.
10 lutego 2017 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 ROVITA NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
10 listopada 2016 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
10 sierpnia 2016 ROVITA NWZA ws. powołania RN na nową kadencję.
23 czerwca 2016 ROVITA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
13 maja 2016 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 ROVITA Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 lutego 2016 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 czerwca 2015 ROVITA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 ROVITA Publikacja raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 ROVITA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ROVITA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
17 stycznia 2014 ROVITA NWZA ws. połączenia ROVITA S.A. z Primo Home Polska Grupa Rovita sp. z o.o. i Profit sp. z o.o.
14 listopada 2013 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 ROVITA NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
14 sierpnia 2013 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 ROVITA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 ROVITA Publikacja raportu za 2012 rok.
11 kwietnia 2013 ROVITA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2013 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 ROVITA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ROVITA Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ROVITA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 ROVITA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 ROVITA WZA
15 czerwca 2011 ROVITA Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 ROVITA Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 ROVITA Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
13 stycznia 2011 ROVITA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 stycznia 2011 ROVITA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E.
10 stycznia 2011 ROVITA Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.