MLSYSTEM

Data Spółka Wydarzenie
21 listopada 2024 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
19 września 2024 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
27 marca 2024 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
23 listopada 2023 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
20 września 2023 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 MLSYSTEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
27 czerwca 2023 MLSYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 896.848 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
26 maja 2023 MLSYSTEM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
25 maja 2023 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
31 marca 2023 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
18 listopada 2022 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
31 sierpnia 2022 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
28 czerwca 2022 MLSYSTEM ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
25 maja 2022 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
23 marca 2022 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 listopada 2021 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 MLSYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 104.244 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
8 września 2021 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
28 czerwca 2021 MLSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
19 maja 2021 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
9 kwietnia 2021 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 listopada 2020 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 MLSYSTEM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
16 września 2020 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 sierpnia 2020 MLSYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
27 sierpnia 2020 MLSYSTEM Ostatni dzień notowań na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 sierpnia 2020 MLSYSTEM Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
24 lipca 2020 MLSYSTEM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2020 MLSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
27 maja 2020 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
7 maja 2020 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
27 listopada 2019 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 października 2019 MLSYSTEM NWZA ws. powołania członka RN.
4 września 2019 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
19 lipca 2019 MLSYSTEM Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 czerwca 2019 MLSYSTEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
27 czerwca 2019 MLSYSTEM Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
14 czerwca 2019 MLSYSTEM ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
29 maja 2019 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
27 marca 2019 MLSYSTEM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
21 listopada 2018 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
3 września 2018 MLSYSTEM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
2 lipca 2018 MLSYSTEM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
28 czerwca 2018 MLSYSTEM Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.000 akcji serii B, 135.600 akcji serii B1, 17.532 akcji serii B2, 1.281.868 akcji serii C.
5 czerwca 2018 MLSYSTEM Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
30 maja 2018 MLSYSTEM Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
29 maja 2018 MLSYSTEM Zakończenie budowy księgi popytu.
28 maja 2018 MLSYSTEM Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
18 maja 2018 MLSYSTEM Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.