MEDAPP

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
28 czerwca 2024 MEDAPP Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 MEDAPP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Badania Kliniczne do spółki zależnej MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2023 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
29 czerwca 2023 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
31 maja 2023 MEDAPP Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
3 kwietnia 2023 MEDAPP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp Radioterapia do spółki zależnej MedApp RT Sp. z o.o., wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie CarnaLife System do nowoutworzonej spółki zależnej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp CLH do nowoutworzonej spółki zależnej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa o nazwie MedApp AI do nowoutworzonej spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2023 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 czerwca 2022 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
12 maja 2022 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 MEDAPP Publikacja raportu za 2021 rok.
17 marca 2022 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
2 listopada 2021 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
12 sierpnia 2021 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
29 czerwca 2021 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
14 maja 2021 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 MEDAPP Publikacja raportu za 2020 rok.
30 grudnia 2020 MEDAPP NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 NWZ z 29 czerwca 2020 roku, zmiany uchwał nr 4/2020 i 5/2020 NWZ z 8 czerwca 2020 roku, zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub Szwajcarii.
29 października 2020 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 sierpnia 2020 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
5 sierpnia 2020 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
30 czerwca 2020 MEDAPP Publikacja raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 MEDAPP NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, scalenia akcji spółki i in.
8 czerwca 2020 MEDAPP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
15 maja 2020 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
2 marca 2020 MEDAPP Przydział akcji serii G.
28 lutego 2020 MEDAPP Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
14 lutego 2020 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
10 lutego 2020 MEDAPP Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
14 listopada 2019 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
7 października 2019 MEDAPP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii G oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2019 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
27 czerwca 2019 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
31 maja 2019 MEDAPP Publikacja raportu za 2018 rok.
14 maja 2019 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 MEDAPP Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 MEDAPP NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwał nr 21/2017, 22/2017 i 23/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r.
14 sierpnia 2017 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz podziału (splitu) wartości nominalnej akcji.
31 maja 2017 MEDAPP Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 MEDAPP Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
23 lutego 2016 MEDAPP Początek notowań spółki YELLOWHAT (YEL) pod nazwą MEDAPP (MDA), w związku ze zmianą firmy.
11 lutego 2016 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 grudnia 2015 MEDAPP NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
21 października 2015 MEDAPP NWZA ws. połączenia YELLOW HAT S.A. z MEDAPP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2015 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 MEDAPP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok, dalszego istnienia spółki, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie.
12 czerwca 2015 MEDAPP Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 marca 2015 MEDAPP NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 lutego 2015 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
24 listopada 2014 MEDAPP NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
19 sierpnia 2014 MEDAPP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
5 sierpnia 2014 MEDAPP Publikacja raportu za 2013 rok.
2 lipca 2014 MEDAPP NWZA ws. wyboru członków RN.
15 maja 2014 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 MEDAPP ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
14 czerwca 2013 MEDAPP Pierwszy dzień notowań na NC 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
12 czerwca 2013 MEDAPP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
31 maja 2013 MEDAPP Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 MEDAPP Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
22 sierpnia 2012 MEDAPP NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii B.
14 sierpnia 2012 MEDAPP Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
28 czerwca 2012 MEDAPP WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
13 czerwca 2012 MEDAPP Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 MEDAPP Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 MEDAPP Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
23 grudnia 2011 MEDAPP Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
21 grudnia 2011 MEDAPP Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
20 grudnia 2011 MEDAPP Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
19 października 2011 MEDAPP Debiut spółki na NC.