IDH

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
31 maja 2024 IDH Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
31 lipca 2023 IDH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
23 czerwca 2023 IDH Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
29 lipca 2022 IDH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
16 maja 2022 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
15 listopada 2021 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
16 sierpnia 2021 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
30 czerwca 2021 IDH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
31 maja 2021 IDH Publikacja raportu za 2020 rok.
14 maja 2021 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
1 marca 2021 IDH Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
26 lutego 2021 IDH Scalenie akcji w stosunku 800:1.
19 lutego 2021 IDH Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
16 lutego 2021 IDH Dzień pierwszego notowania na NC 88 akcji serii J oraz 332 akcji serii K.
16 lutego 2021 IDH Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 lutego 2021 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
13 listopada 2020 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 IDH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
14 sierpnia 2020 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
29 lipca 2020 IDH Publikacja raportu za 2019 rok.
29 czerwca 2020 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
14 lutego 2020 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
28 czerwca 2019 IDH ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
31 maja 2019 IDH Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
5 listopada 2018 IDH NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz odwołania członka RN.
14 sierpnia 2018 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
9 lipca 2018 IDH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2018 IDH Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 IDH ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2017 IDH Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 IDH NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
14 lutego 2017 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 IDH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
16 maja 2016 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
24 lutego 2016 IDH Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
20 lipca 2015 IDH ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
23 czerwca 2015 IDH Publikacja raportu za 2014 rok.
16 czerwca 2015 IDH NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 maja 2015 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 IDH ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 IDH Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 IDH NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii L do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 czerwca 2013 IDH ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
31 maja 2013 IDH Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 stycznia 2013 IDH NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu, scalenia (połączenia) akcji oraz rekomendowania RN wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl Spółka Akcyjna.
14 listopada 2012 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 IDH WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8 czerwca 2012 IDH Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
11 maja 2012 IDH Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H i I.
9 maja 2012 IDH Początek notowań spółki INDEXCOP (ICI) pod nazwą IDH (IDH), w związku ze zmianą firmy.
14 lutego 2012 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
13 grudnia 2011 IDH NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2011 IDH Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 IDH Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 IDH WZA
30 maja 2011 IDH Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 IDH Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
8 marca 2011 IDH Split akcji w stosunku 1:10.
14 lutego 2011 IDH NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
14 lutego 2011 IDH Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
18 stycznia 2011 IDH NWZA ws. splitu akcji, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.