DBENERGY

Data Spółka Wydarzenie
16 maja 2022 DBENERGY Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
14 lutego 2022 DBENERGY Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
22 listopada 2021 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
15 listopada 2021 DBENERGY Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
20 września 2021 DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
6 lipca 2021 DBENERGY NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22/12/2020, 23/12/2020, 24/12/2020 ZWZ z 22 grudnia 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z (MSSF) / (MSR), ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu.
13 maja 2021 DBENERGY Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
11 lutego 2021 DBENERGY Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
22 grudnia 2020 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku.
26 listopada 2020 DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
16 listopada 2020 DBENERGY Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
13 sierpnia 2020 DBENERGY Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
15 maja 2020 DBENERGY Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
14 lutego 2020 DBENERGY Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
20 grudnia 2019 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
22 listopada 2019 DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
14 listopada 2019 DBENERGY Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
14 sierpnia 2019 DBENERGY Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
9 lipca 2019 DBENERGY Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.506.000 akcji serii B oraz 301.460 akcji serii C.