DBENERGY

Data Spółka Wydarzenie
30 maja 2024 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2023/2024.
29 marca 2024 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
21 grudnia 2023 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku.
29 listopada 2023 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
30 października 2023 DBENERGY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
9 czerwca 2023 DBENERGY Wprowadzenie do obrotu na GPW 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 czerwca 2023 DBENERGY Dzień ostatniego notowania na GPW 415.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
22 maja 2023 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
25 kwietnia 2023 DBENERGY Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 415.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 1.506.000 akcji serii B i 301.460 akcji serii C. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
4 kwietnia 2023 DBENERGY Zakończenie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
31 marca 2023 DBENERGY Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
30 marca 2023 DBENERGY Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
29 marca 2023 DBENERGY Zakończenie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
20 marca 2023 DBENERGY Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
14 lutego 2023 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
23 grudnia 2022 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku.
14 listopada 2022 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
19 września 2022 DBENERGY Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
16 maja 2022 DBENERGY Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.
14 lutego 2022 DBENERGY Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.
22 listopada 2021 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
15 listopada 2021 DBENERGY Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
20 września 2021 DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
6 lipca 2021 DBENERGY NWZA ws. uchylenia uchwał nr 22/12/2020, 23/12/2020, 24/12/2020 ZWZ z 22 grudnia 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z (MSSF) / (MSR), ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu.
13 maja 2021 DBENERGY Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
11 lutego 2021 DBENERGY Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
22 grudnia 2020 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2020 roku.
26 listopada 2020 DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
16 listopada 2020 DBENERGY Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
13 sierpnia 2020 DBENERGY Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
15 maja 2020 DBENERGY Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
14 lutego 2020 DBENERGY Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
20 grudnia 2019 DBENERGY ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.
22 listopada 2019 DBENERGY Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
14 listopada 2019 DBENERGY Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
14 sierpnia 2019 DBENERGY Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
9 lipca 2019 DBENERGY Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.506.000 akcji serii B oraz 301.460 akcji serii C.