Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 czerwca 2014

SANPL SPL GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
5THAVENUE 5AH NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ADATEX ADX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADFORM ADF NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADVADIS ADS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz uzupełnienia składu RN.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AGTES AGS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, użycia kapitału zapasowego do nabywania akcji własnych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALFASTAR ALF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALTERCO ALT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
ALTUS ALI GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ALUMAST ALU NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
APOLLO APC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARTNEWS ATN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
ATCCARGO ATA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian zasad rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
ATREM ATR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BAHOLDING BAH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BAUMAL BAU NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
BELEAF BLF NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BGE BGE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BGSENERGY BGS NC ZWZA
BINARY BHX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOMAX BIM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
BLOOBER BLO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BPC BPC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 13 WZA z 23.04.2014r oraz zmiany statutu.
BROADGATE BDG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
CALATRAVA CTC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CASPAR CSR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
CENTURION CTF NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CFI CFI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CFSA CFS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
COLUMBUS CLC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
COMP CMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, połączenia z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz „Safe Computing” sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
CUBEITG CTG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwał nr 15/ZWZA/2012 i 16/ZWZA/2012 WZA z 29.06.2012 oraz zmiany statutu.
CWPE CWP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz zmiany statutu.
DCD DCD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DEMOLEN DEM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DIGATE DGT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DIGITANET DIG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
DSS DSS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DXD DXD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ECNOLOGY ECN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ECOTECH ECO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EFH EFH GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, kontynuacji działalności, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EGB EGB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKANCELAR EKA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przekazania zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy, zmian polityki rachunkowości oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMMERSON EMM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMONT ELM NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
EMPERIA GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany uchwały nr 18 WZA z 14.06.2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EQUITIER ETR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERS ERS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ESOTIQ EAH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, dopuszczenia do obrotu na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ESPEROTIA EEI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EUROHOLD EHG GPW WZA
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EXOUPOS GEU NC NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok i straty z lat ubiegłych.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FINHOUSE FIN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FLUID FLD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FUTURIS FUT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
GALVO GAL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GARIN GAR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GCINVEST GCI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GENERGY GNR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GENRG GNG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GEOTREKK GTK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GLOBCITYHD GCH GPW ZWZA
GOLAB GOL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GREENENER GRE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz dalszego istnienia spółki.
GREMINWES GIW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GRENEVIA GEA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany uchwały nr 25 WZA z 26.06.2023r oraz zmian w składzie RN.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HAWE HWE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HEFAL HEF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HEMP HMP NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HFTGROUP HFT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HONEYPAY HPG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 13/2012 i 14/2012 ZWZ z dnia 06.06.2012r oraz zmiany statutu.
HORNIGOLD HRL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HORTICO HOR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, pokrycia straty za lata ubiegłe, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na NC.
HUTMEN HTM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HYPERION HYP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
IBCPOLSKA IBC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ICPGROUP ICP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
ICPGROUP ICP NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IDEON IDE GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego, scalania akcji oraz zmiany statutu.
IDH IDH NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r oraz zmiany statutu.
INDYGO IDG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INFOSCOPE ISC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INSTALKRK INK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INTEGERPL ITG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTERCARS CAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INVICO IVC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IU IUS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, splitu akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
JUPITER JPR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 i straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i lata ubiegłe oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KME KME NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KSGAGRO KSG GPW NWZA
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LANGLOO LAN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LANGLOO LAN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
LAURENPES LPS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LOYD LYD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LSISOFT LSI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki.
LUDUS LUD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LZMO LZM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAGNIFICO MGF NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAKORA MRA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEGASONIC MGA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MENNICASK MNS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
MGAMES MGS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MIDAS MDS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN i zarządu.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MNI MNI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOBINI MOB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOBINI MOB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MODECOM MOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,11 zł na akcję.
MOLMEDICA MLD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
MONDAY MDV NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MPAY MPY NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NANOTEL NAN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
NICOGAMES NGS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmiany statutu.
NTVSA NTV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 28 WZA z 17.06.2011r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCHVENTURE PCV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmiany statutu.
PETROLINV OIL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
PFLEIDER PFL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
PGO PGO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PIXELCROW PIX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PJPMAKRUM PJP GPW NWZA ws. umorzenia akcji, zmiany uchwały nr 9 WZA z dnia 26.06.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i D oraz zmiany statutu.
PLANETINN PIG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POLARISIT PIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 i strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze, dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 19/07/2011 WZA z 04.07.2011 oraz zmian w składzie RN.
POLFA PLF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
POLINW PIS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PPRICE PPR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PRIME PRA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PRIVRNT RNT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROCHNIK PRC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROGRES PRG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROMISE PRO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QUART QRT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RONSON RON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
RUNICOM RUN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmiany statutu.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
SANWIL SNW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
SATIS STS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SCANMEDMM SCM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEKA SEA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SILVANO SFG GPW ZWZA
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SPAC1 SP1 NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SPC SPC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
STEMCELLS SCS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TECHMADEX TDX NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TELESTR TLS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru i emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TFONE TFO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
TNTPROENR TNT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
UNFOLD UNF GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VEDIA VED NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VELTO VEL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VERBICOM VRB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w organach spółki oraz zmiany statutu.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WDBBU WDB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
WEGLOPEX WPX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za lata 2012 i 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WILBO WLB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
YAWAL YWL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
YOLO YOL GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
YOSHI YOS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.