Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 30 czerwca 2014

SANPL SPL GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
01CYBATON 01C NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, nabycia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
3RGAMES 3RG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
5THAVENUE 5AH NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
7FIT 7FT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ACARTUS ACA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADATEX ADX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADFORM ADF NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ADVADIS ADS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz uzupełnienia składu RN.
AFHOL AFH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
AGROMEP AGP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AGTES AGS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, użycia kapitału zapasowego do nabywania akcji własnych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALFASTAR ALF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALTERCO ALT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
ALTUS ALI GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy detalicznej.
ALUMAST ALU NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
APOLLO APC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARI ARI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ARTNEWS ATN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
ATCCARGO ATA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian zasad rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
ATREM ATR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BAHOLDING BAH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BAUMAL BAU NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
BGE BGE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BGSENERGY BGS NC ZWZA
BINARY BHX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOMAX BIM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
BLOOBER BLO NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BLUETAX BTG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BPC BPC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 13 WZA z 23.04.2014r oraz zmiany statutu.
BROADGATE BDG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
CALATRAVA CTC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CASPAR CSR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
CENTURION CTF NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
CFI CFI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CFSA CFS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
COLUMBUS CLC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
COMP CMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, połączenia z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz „Safe Computing” sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
CUBEITG CTG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwał nr 15/ZWZA/2012 i 16/ZWZA/2012 WZA z 29.06.2012 oraz zmiany statutu.
CWPE CWP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz zmiany statutu.
DCD DCD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DEMOLEN DEM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DIGATE DGT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DIGITANET DIG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
DSS DSS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DXD DXD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ECOTECH ECO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EFH EFH GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, kontynuacji działalności, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EGB EGB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKANCELAR EKA GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przekazania zysku za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy, zmian polityki rachunkowości oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMMERSON EMM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EMONT ELM NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
EMPERIA GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany uchwały nr 18 WZA z 14.06.2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EQUITIER ETR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ERS ERS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ESOTIQ EAH GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, dopuszczenia do obrotu na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ESPEROTIA EEI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EUROHOLD EHG GPW WZA
EXAMOBILE EXA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EXOUPOS GEU NC NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
FAMUR FMF GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany uchwały nr 25 WZA z 26.06.2023r oraz zmian w składzie RN.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok i straty z lat ubiegłych.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FINHOUSE FIN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FLUID FLD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
FUTURIS FUT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
GALVO GAL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GARIN GAR NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GCINVEST GCI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GENERGY GNR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GENRG GNG NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GEOTREKK GTK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GLOBCITYHD GCH GPW ZWZA
GOLAB GOL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GREENENER GRE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz dalszego istnienia spółki.
GREMINWES GIW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HAWE HWE GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HEFAL HEF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HEMP HMP NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HFTGROUP HFT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HORNIGOLD HRL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HORTICO HOR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, pokrycia straty za lata ubiegłe, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na NC.
HUTMEN HTM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HYPERION HYP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
IBCPOLSKA IBC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ICPGROUP ICP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
ICPGROUP ICP NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IDEON IDE GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego, scalania akcji oraz zmiany statutu.
IDH IDH NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r oraz zmiany statutu.
INDYGO IDG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INFOSCOPE ISC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INSTALKRK INK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INTEGERPL ITG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTERBUD ITB GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTERCARS CAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INVICO IVC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IU IUS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, splitu akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
JUPITER JPR GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 i straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i lata ubiegłe oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KME KME NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRAKCHEM KCH GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KSGAGRO KSG GPW NWZA
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LANGLOO LAN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LANGLOO LAN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
LAURENPES LPS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LOYD LYD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LSISOFT LSI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki.
LUDUS LUD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LZMO LZM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAGNIFICO MGF NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAKORA MRA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAXIMUS MAX NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, scalenia akcji, zmiany uchwał nr 13/2012 i 14/2012 ZWZ z dnia 06.06.2012r oraz zmiany statutu.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEGASONIC MGA NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MENNICASK MNS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
MGAMES MGS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MIDAS MDS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN i zarządu.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MNI MNI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOBINI MOB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOBINI MOB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MODECOM MOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,11 zł na akcję.
MOLMEDICA MLD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
MONDAY MDV NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MPAY MPY NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NANOTEL NAN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
NICOGAMES NGS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmiany statutu.
NTVSA NTV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 28 WZA z 17.06.2011r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PATFUND PFD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PCHVENTURE PCV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz zmiany statutu.
PETROLINV OIL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
PFLEIDER PFL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
PGO PGO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PJPMAKRUM PJP GPW NWZA ws. umorzenia akcji, zmiany uchwały nr 9 WZA z dnia 26.06.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i D oraz zmiany statutu.
PLANETINN PIG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POLARISIT PIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 i strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze, dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 19/07/2011 WZA z 04.07.2011 oraz zmian w składzie RN.
POLFA PLF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
POLINW PIS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PPRICE PPR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PROCHNIK PRC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROGRES PRG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROMISE PRO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
QUART QRT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RONSON RON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
RUNICOM RUN NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmiany statutu.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
SANWIL SNW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
SATIS STS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SCANMEDMM SCM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEKA SEA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SILVANO SFG GPW ZWZA
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SPAC1 SP1 NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SPARKVC SPK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SPC SPC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
STEMCELLS SCS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TECHMADEX TDX NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TELESTR TLS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru i emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TFONE TFO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
UNFOLD UNF GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VEDIA VED NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VELTO VEL NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VERBICOM VRB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w organach spółki oraz zmiany statutu.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WDBBU WDB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
WEGLOPEX WPX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za lata 2012 i 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WILBO WLB GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
YAWAL YWL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
YELLOWBOS YBS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
YOLO YOL GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
YOSHI YOS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.