CFI

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
16 września 2024 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
27 czerwca 2024 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023.
28 maja 2024 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
22 kwietnia 2024 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
8 listopada 2023 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
6 października 2023 CFI NWZA ws. zmian w składzie RN.
2 października 2023 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
29 czerwca 2023 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2022.
26 maja 2023 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
4 listopada 2022 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
26 września 2022 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 CFI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
25 maja 2022 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 listopada 2021 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
15 września 2021 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 CFI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
21 maja 2021 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
8 lutego 2021 CFI NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20 ZWZ z 30 czerwca 2019.
13 listopada 2020 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
19 października 2020 CFI NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."
30 września 2020 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
28 sierpnia 2020 CFI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
29 lipca 2020 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
25 listopada 2019 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
27 września 2019 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 czerwca 2019 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
20 maja 2019 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
29 maja 2018 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 marca 2018 CFI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
16 marca 2018 CFI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
18 grudnia 2017 CFI NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, uchylenia uchwał nr 6 i 7 z 28 kwietnia 2017 roku oraz zmiany statutu.
29 listopada 2017 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
7 września 2017 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 czerwca 2017 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.
16 czerwca 2017 CFI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
29 maja 2017 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 kwietnia 2017 CFI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
17 marca 2017 CFI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 grudnia 2016 CFI Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
7 listopada 2016 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
26 sierpnia 2016 CFI Split akcji w stosunku 1:40.
29 czerwca 2016 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015 oraz podziału akcji (splitu akcji).
16 maja 2016 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
27 czerwca 2015 CFI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2014 oraz dalszego istnienia spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 Kodeku Spółek Handlowych.
15 maja 2015 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
6 marca 2015 CFI Początek notowań spółki INTAKUS (ITK) pod nazwą CFI (CFI), w związku ze zmianą firmy.
31 stycznia 2015 CFI NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 października 2014 CFI Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
24 października 2014 CFI Scalenie akcji w stosunku 2000:1.
17 października 2014 CFI Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
13 października 2014 CFI Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
27 września 2014 CFI NWZA ws. dochodzenia roszczeń przeciwko byłym członkom Zarządu oraz RN.
29 sierpnia 2014 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 CFI ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
18 czerwca 2014 CFI NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C z prawem do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
21 maja 2014 CFI Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.013.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
15 maja 2014 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 CFI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
19 lutego 2014 CFI NWZA ws. pozbawienia w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 grudnia 2013 CFI NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
1 sierpnia 2013 CFI NWZA ws. zmiany uchwał nr 4 i 5 NWZA z 16 stycznia 2013, zmiany statutu i in.
24 czerwca 2013 CFI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K.
15 maja 2013 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 CFI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
25 marca 2013 CFI NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
1 marca 2013 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
25 lutego 2013 CFI Split akcji w stosunku 1:25.
16 stycznia 2013 CFI NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych i uzupełnienia składu RN.
12 listopada 2012 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 CFI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 czerwca 2012 CFI WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.