ABCDATA

Data Spółka Wydarzenie
6 grudnia 2019 ABCDATA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 listopada 2019 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
22 października 2019 ABCDATA NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
4 października 2019 ABCDATA NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
30 września 2019 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
9 września 2019 ABCDATA NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
2 września 2019 ABCDATA NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
26 lipca 2019 ABCDATA Dzień wykupu akcji spółki przez MCI Venture Projects po cenie 1,44 zł za akcję.
23 lipca 2019 ABCDATA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
2 lipca 2019 ABCDATA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
14 czerwca 2019 ABCDATA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
14 czerwca 2019 ABCDATA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
30 maja 2019 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
18 marca 2019 ABCDATA NWZA ws. sprawie połączenia spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
5 marca 2019 ABCDATA Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 1,30 zł na 1,44 zł.
15 lutego 2019 ABCDATA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
28 stycznia 2019 ABCDATA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A. zmiany firmy spółki oraz zmiany przedmiotu działalności.
14 listopada 2018 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
25 lipca 2018 ABCDATA Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
29 czerwca 2018 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
28 czerwca 2018 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
11 czerwca 2018 ABCDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
29 maja 2018 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
19 kwietnia 2018 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 ABCDATA Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
8 grudnia 2017 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
7 grudnia 2017 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
9 listopada 2017 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
28 czerwca 2017 ABCDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
17 maja 2017 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
9 listopada 2016 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
11 lipca 2016 ABCDATA Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
7 lipca 2016 ABCDATA NWZA ws. uchylenia uchwały ZWZ w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków RN.
23 czerwca 2016 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
22 czerwca 2016 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
17 maja 2016 ABCDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12 maja 2016 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
17 marca 2016 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
21 października 2015 ABCDATA NWZA ws. uchylenia uchwał ZWZ z 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków zarządu oraz członków RN, przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015.
27 sierpnia 2015 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
8 lipca 2015 ABCDATA Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
23 czerwca 2015 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
22 czerwca 2015 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
16 czerwca 2015 ABCDATA ZWZA ws. m.in. użycia kapitału zapasowego, podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru.
14 maja 2015 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
25 listopada 2014 ABCDATA NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji oraz zmiany statutu.
10 listopada 2014 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 lipca 2014 ABCDATA Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
30 czerwca 2014 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
26 czerwca 2014 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
23 czerwca 2014 ABCDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2013r, zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 ABCDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
12 maja 2014 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
17 marca 2014 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
21 lutego 2014 ABCDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
20 grudnia 2013 ABCDATA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
11 grudnia 2013 ABCDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.180 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 8.525 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 14.834 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7 listopada 2013 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
23 września 2013 ABCDATA Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
9 września 2013 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
5 września 2013 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
27 sierpnia 2013 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
10 czerwca 2013 ABCDATA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13 maja 2013 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
18 marca 2013 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
18 stycznia 2013 ABCDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G.
21 grudnia 2012 ABCDATA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
13 listopada 2012 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 ABCDATA Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
14 września 2012 ABCDATA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
12 września 2012 ABCDATA Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
27 sierpnia 2012 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 ABCDATA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
10 maja 2012 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ABCDATA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
17 stycznia 2012 ABCDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F.
25 listopada 2011 ABCDATA NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7 listopada 2011 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 ABCDATA NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2011 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ABCDATA WZA
16 maja 2011 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 ABCDATA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ABCDATA Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
12 stycznia 2011 ABCDATA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
17 grudnia 2010 ABCDATA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.