EXOUPOS

Data Spółka Wydarzenie
28 września 2018 EXOUPOS Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 sierpnia 2018 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 EXOUPOS NWZA ws. przywrócenia formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim akcjom.
9 sierpnia 2018 EXOUPOS Dzień wykupu akcji spółki przez Jonitaco Holdings Limited po cenie 10,40 zł za akcję.
7 sierpnia 2018 EXOUPOS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 czerwca 2018 EXOUPOS Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
19 czerwca 2018 EXOUPOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
18 czerwca 2018 EXOUPOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
11 czerwca 2018 EXOUPOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
14 maja 2018 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 marca 2018 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
12 lutego 2018 EXOUPOS NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
14 listopada 2017 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
25 maja 2017 EXOUPOS NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B oraz zmian w składzie RN.
12 maja 2017 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 EXOUPOS Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
12 kwietnia 2017 EXOUPOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
11 kwietnia 2017 EXOUPOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
5 kwietnia 2017 EXOUPOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3 marca 2017 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
15 sierpnia 2016 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
5 lipca 2016 EXOUPOS Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
21 czerwca 2016 EXOUPOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
20 czerwca 2016 EXOUPOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
14 czerwca 2016 EXOUPOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
16 maja 2016 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 EXOUPOS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
11 marca 2016 EXOUPOS Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 EXOUPOS NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa ExorigoUpos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
3 czerwca 2015 EXOUPOS Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 czerwca 2015 EXOUPOS Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
19 maja 2015 EXOUPOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
18 maja 2015 EXOUPOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
15 maja 2015 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
12 maja 2015 EXOUPOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
16 marca 2015 EXOUPOS Pierwszy dzień notowania na NC 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
16 lutego 2015 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
11 lutego 2015 EXOUPOS Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 EXOUPOS NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
21 maja 2014 EXOUPOS Wypłata dywidendy 0,60 na akcję.
15 maja 2014 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
6 maja 2014 EXOUPOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
2 maja 2014 EXOUPOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
28 kwietnia 2014 EXOUPOS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
21 marca 2014 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 EXOUPOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
20 sierpnia 2013 EXOUPOS Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
13 sierpnia 2013 EXOUPOS Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
9 sierpnia 2013 EXOUPOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
28 czerwca 2013 EXOUPOS NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz zmian w statucie.
31 maja 2013 EXOUPOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 maja 2013 EXOUPOS Debiut spółki na NC.