HYPERION

Data Spółka Wydarzenie
20 marca 2019 HYPERION Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
28 listopada 2018 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 października 2018 HYPERION NWZA ws. rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów spółki.
28 sierpnia 2018 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 czerwca 2018 HYPERION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
29 maja 2018 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
24 maja 2018 HYPERION NWZA ws. zmian w RN.
28 listopada 2017 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 HYPERION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
16 czerwca 2017 HYPERION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
8 czerwca 2017 HYPERION NWZA ws. zmian w RN.
30 maja 2017 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
2 maja 2017 HYPERION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 lutego 2017 HYPERION NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę 3.900.000 akcji własnych na okaziciela serii F, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
21 grudnia 2016 HYPERION NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
14 listopada 2016 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 HYPERION ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
16 maja 2016 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 HYPERION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
23 marca 2016 HYPERION NWZA ws. powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.
29 lutego 2016 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
19 października 2015 HYPERION NWZA ws. zmian w RN.
27 sierpnia 2015 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 HYPERION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
14 maja 2015 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 HYPERION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
29 grudnia 2014 HYPERION NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2014 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 września 2014 HYPERION NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 23 kwietnia 2013 roku.
29 sierpnia 2014 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
27 sierpnia 2014 HYPERION NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 4 WZA z 10 marca 2010 roku oraz zmian w składzie RN.
30 czerwca 2014 HYPERION ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 HYPERION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
24 lutego 2014 HYPERION Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.193.779 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
13 listopada 2013 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 czerwca 2013 HYPERION ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 HYPERION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
23 kwietnia 2013 HYPERION NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz odpowiedniej zmiany statutu.
28 lutego 2013 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
21 czerwca 2012 HYPERION WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
21 maja 2012 HYPERION NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków RN, zmiany statutu.
15 maja 2012 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 HYPERION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 HYPERION WZA
12 maja 2011 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 HYPERION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 HYPERION Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
5 stycznia 2011 HYPERION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
10 listopada 2010 HYPERION NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej.