SCANMEDMM

Data Spółka Wydarzenie
23 grudnia 2014 SCANMEDMM Wykluczenie spółki z obrotu na NC na jej wniosek.
14 listopada 2014 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
5 listopada 2014 SCANMEDMM NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na NC.
31 października 2014 SCANMEDMM Dzień wykupu akcji spółki przez Dadley Investments Sp. z o.o. po cenie 5,02 zł za akcję.
28 października 2014 SCANMEDMM Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
28 października 2014 SCANMEDMM Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 września 2014 SCANMEDMM NWZA ws. połączenia ze spółką Webolit – Polska sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego z siedzibą w Chorzowie.
18 sierpnia 2014 SCANMEDMM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
1 sierpnia 2014 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SCANMEDMM ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 maja 2014 SCANMEDMM NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 kwietnia 2014 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
7 lutego 2014 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 grudnia 2013 SCANMEDMM Pierwszy dzień notowań na NC 7.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2013 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
8 października 2013 SCANMEDMM Pierwszy dzień notowań na NC 12.051.998 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 września 2013 SCANMEDMM NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
20 czerwca 2013 SCANMEDMM ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
31 maja 2013 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
23 maja 2013 SCANMEDMM NWZA ws. powołania członka RN.
14 maja 2013 SCANMEDMM Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
7 sierpnia 2012 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
20 czerwca 2012 SCANMEDMM WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
31 maja 2012 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
21 marca 2012 SCANMEDMM NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 lutego 2012 SCANMEDMM Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 stycznia 2012 SCANMEDMM NWZA ws. zmian w statucie.
10 listopada 2011 SCANMEDMM Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
18 sierpnia 2011 SCANMEDMM Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 sierpnia 2011 SCANMEDMM Debiut spółki na NC.