LANGLOO

Data Spółka Wydarzenie
31 maja 2021 LANGLOO Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
19 maja 2021 LANGLOO NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 listopada 2019 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
14 sierpnia 2019 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
31 maja 2019 LANGLOO Publikacja raportu za 2018 rok.
15 maja 2019 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 LANGLOO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
15 czerwca 2018 LANGLOO Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 LANGLOO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
31 maja 2017 LANGLOO Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LANGLOO Publikacja raportu za 2015 rok.
30 czerwca 2016 LANGLOO ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2015.
13 maja 2016 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 LANGLOO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
16 czerwca 2015 LANGLOO Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 marca 2015 LANGLOO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
13 lutego 2015 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 LANGLOO Publikacja raportu za 2013 rok.
30 czerwca 2014 LANGLOO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
19 czerwca 2013 LANGLOO ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
4 czerwca 2013 LANGLOO Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
17 grudnia 2012 LANGLOO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2012 LANGLOO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
26 września 2012 LANGLOO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 LANGLOO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
24 maja 2012 LANGLOO WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
15 maja 2012 LANGLOO Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 LANGLOO Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 LANGLOO Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
11 stycznia 2012 LANGLOO NWZA ws. zmian w składzie RN.
22 grudnia 2011 LANGLOO Split akcji w stosunku 1:10.
19 października 2011 LANGLOO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 października 2011 LANGLOO Debiut spółki na NC.