SANWIL

Data Spółka Wydarzenie
28 listopada 2024 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
25 czerwca 2024 SANWIL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za 2023 r.
28 maja 2024 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
29 listopada 2023 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
29 września 2023 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
28 czerwca 2023 SANWIL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za 2022 r.
30 maja 2023 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 kwietnia 2023 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
3 października 2022 SANWIL NWZA ws. połączenia SANWIL HOLDING S.A. ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
30 września 2022 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
29 czerwca 2022 SANWIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za 2021 r.
30 maja 2022 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 września 2021 SANWIL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
30 czerwca 2021 SANWIL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
18 grudnia 2020 SANWIL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
27 listopada 2020 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
26 czerwca 2020 SANWIL ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za 2019 r.
20 maja 2020 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
30 stycznia 2020 SANWIL NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału, powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej oraz zmiany statutu.
21 listopada 2019 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
5 sierpnia 2019 SANWIL Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.350.915 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 czerwca 2019 SANWIL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 r.
30 maja 2019 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
28 czerwca 2018 SANWIL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 r.
30 maja 2018 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 kwietnia 2018 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 SANWIL Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
28 czerwca 2017 SANWIL ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 r.
30 maja 2017 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
30 maja 2017 SANWIL Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1.
2 maja 2017 SANWIL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
19 maja 2016 SANWIL NWZA ws. zmiany uchwały WZ nr 4/XI/2013 z 27 listopada 2013 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu i wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą WZ nr 4/VI/2015 z 26 czerwca 2015 oraz zmiany statutu.
18 maja 2016 SANWIL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
13 maja 2016 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
15 stycznia 2016 SANWIL NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
13 listopada 2015 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
26 czerwca 2015 SANWIL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 i nr 5/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
15 maja 2015 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
24 kwietnia 2015 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
26 marca 2015 SANWIL Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
25 marca 2015 SANWIL Scalenie akcji w stosunku 6:1.
18 marca 2015 SANWIL Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
12 marca 2015 SANWIL Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
2 marca 2015 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 października 2014 SANWIL NWZA ws. zmiany uchwał nr 4/XI/2013 i 5/XI/2013 WZA z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmiany statutu.
30 września 2014 SANWIL NWZA ws. scalenia akcji, zmiany uchwał nr 4/XI/2013 i 5/XI/2013 WZA z dnia 27 listopada 2013 r. oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 SANWIL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 SANWIL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
27 listopada 2013 SANWIL NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D oraz wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D, zmiany statutu.
26 listopada 2013 SANWIL NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D, wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 czerwca 2013 SANWIL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto powstałej w 2012 roku oraz obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji.
15 maja 2013 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 SANWIL Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
27 czerwca 2012 SANWIL WZA ws. m.in. przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy oraz sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
15 maja 2012 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 SANWIL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 marca 2012 SANWIL NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
29 lutego 2012 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
4 stycznia 2012 SANWIL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
14 listopada 2011 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
7 czerwca 2011 SANWIL WZA
16 maja 2011 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 SANWIL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 SANWIL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.