WEGLOPEX

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2015 WEGLOPEX Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2015 WEGLOPEX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 WEGLOPEX Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
7 lipca 2015 WEGLOPEX ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej za 2014 rok.
30 maja 2015 WEGLOPEX Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 WEGLOPEX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 WEGLOPEX Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 WEGLOPEX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 WEGLOPEX Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 WEGLOPEX ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za lata 2012 i 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 maja 2014 WEGLOPEX Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 WEGLOPEX Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 WEGLOPEX Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 WEGLOPEX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 WEGLOPEX Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 WEGLOPEX Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 WEGLOPEX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 WEGLOPEX Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 WEGLOPEX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 WEGLOPEX Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
14 czerwca 2012 WEGLOPEX Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 WEGLOPEX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 kwietnia 2012 WEGLOPEX Początek notowań spółki PINOTCARO (PCR) pod nazwą WEGLOPEX (WPX), w związku ze zmianą firmy.
17 lutego 2012 WEGLOPEX WZA
14 lutego 2012 WEGLOPEX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
2 lutego 2012 WEGLOPEX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
1 lutego 2012 WEGLOPEX Split akcji w stosunku 1:10.
31 stycznia 2012 WEGLOPEX Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
30 stycznia 2012 WEGLOPEX Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 grudnia 2011 WEGLOPEX NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
7 listopada 2011 WEGLOPEX Debiut spółki na NC.