TECHMADEX

Data Spółka Wydarzenie
19 listopada 2019 TECHMADEX Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
14 listopada 2019 TECHMADEX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2019 roku.
6 września 2019 TECHMADEX NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
20 sierpnia 2019 TECHMADEX Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy spółki Techmadex po cenie 4,06 zł za akcję.
14 sierpnia 2019 TECHMADEX Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
19 lipca 2019 TECHMADEX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2019 roku.
18 czerwca 2019 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
15 maja 2019 TECHMADEX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 TECHMADEX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 października 2018 TECHMADEX NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zaopiniowania sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
14 sierpnia 2018 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
23 lipca 2018 TECHMADEX NWZA ws. przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 ZWZ z dnia 15.05.2018r., zmiany przeznaczenia akcji własnych spółki nabytych w wykonaniu uchwał nr 21 oraz 22 ZWZ z 15.05.2018r., zmiany statutu oraz powołania członków RN.
15 maja 2018 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
15 maja 2018 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
21 marca 2018 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
12 maja 2016 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 kwietnia 2016 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
23 czerwca 2015 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 lutego 2015 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
9 lutego 2015 TECHMADEX NWZA ws. sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
2 lutego 2015 TECHMADEX Pierwszy dzień notowań na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2014 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 TECHMADEX NWZA ws. uchylenia uchwały nr 15 WZA z dnia 26 czerwca 2013 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
2 czerwca 2014 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 TECHMADEX Pierwszy dzień notowania na NC 515.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
21 sierpnia 2013 TECHMADEX NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC.
14 sierpnia 2013 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
26 lipca 2013 TECHMADEX Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
12 lipca 2013 TECHMADEX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
10 lipca 2013 TECHMADEX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
26 czerwca 2013 TECHMADEX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz nabycia akcji własnych.
31 maja 2013 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 TECHMADEX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
15 stycznia 2013 TECHMADEX NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członka RN, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i in.
8 października 2012 TECHMADEX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
4 października 2012 TECHMADEX Debiut spółki na NC.