PLANETB2B

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
15 maja 2024 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
20 marca 2024 PLANETB2B Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
13 listopada 2023 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
27 czerwca 2023 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
15 maja 2023 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 PLANETB2B Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 listopada 2022 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
12 sierpnia 2022 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
21 czerwca 2022 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
11 maja 2022 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
21 marca 2022 PLANETB2B Publikacja raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
18 października 2021 PLANETB2B Dzień pierwszego notowania na NC 3.685.650 akcji serii E, 41.779.061 akcji serii G, 3.413.620 akcji serii H, 5.707.000 akcji serii I.
13 sierpnia 2021 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
28 czerwca 2021 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
14 maja 2021 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
22 marca 2021 PLANETB2B Publikacja raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
5 sierpnia 2020 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4 sierpnia 2020 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
30 czerwca 2020 PLANETB2B Publikacja raportu za 2019 rok.
9 czerwca 2020 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
21 lutego 2020 PLANETB2B NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
14 lutego 2020 PLANETB2B Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
14 listopada 2019 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
13 listopada 2019 PLANETB2B NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2019 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
24 czerwca 2019 PLANETB2B NWZA ws. zmiany statutu.
28 maja 2019 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
30 kwietnia 2019 PLANETB2B Publikacja raportu za 2018 rok.
19 kwietnia 2019 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 PLANETB2B Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
14 listopada 2018 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 listopada 2018 PLANETB2B NWZA ws. opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności spółki w nowym obszarze, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału i zmiany statutu.
14 sierpnia 2018 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
30 maja 2018 PLANETB2B Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 PLANETB2B Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
28 czerwca 2017 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego funkcjonowania spółki.
31 maja 2017 PLANETB2B Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
23 maja 2017 PLANETB2B Publikacja raportu za 2016 rok.
22 maja 2017 PLANETB2B Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
7 kwietnia 2017 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 PLANETB2B Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 stycznia 2017 PLANETB2B Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
7 grudnia 2016 PLANETB2B NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, G i H, zmiany statutu i in.
14 listopada 2016 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego funkcjonowania spółki.
3 czerwca 2016 PLANETB2B Publikacja raportu za 2015 rok.
5 maja 2016 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 PLANETB2B Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
4 listopada 2015 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
19 sierpnia 2015 PLANETB2B Pierwszy dzień notowań na NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
5 sierpnia 2015 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
6 maja 2015 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 marca 2015 PLANETB2B Publikacja raportu za 2014 rok.
12 marca 2015 PLANETB2B Pierwszy dzień notowań na NC 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 lutego 2015 PLANETB2B Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
5 listopada 2014 PLANETB2B Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
6 sierpnia 2014 PLANETB2B Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 PLANETB2B ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i D oraz zmiany statutu.
7 maja 2014 PLANETB2B Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
9 kwietnia 2014 PLANETB2B Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 PLANETB2B Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
23 stycznia 2014 PLANETB2B Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
18 grudnia 2013 PLANETB2B Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 4.495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 2.390.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.