KCI

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2024 KCI Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
26 września 2024 KCI Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
29 maja 2024 KCI Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
24 listopada 2023 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
19 czerwca 2023 KCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 r.
26 maja 2023 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
25 listopada 2022 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
23 września 2022 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 KCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 r.
30 maja 2022 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
25 listopada 2021 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
21 czerwca 2021 KCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 r.
26 maja 2021 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
29 kwietnia 2021 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
25 listopada 2020 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
25 września 2020 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
17 sierpnia 2020 KCI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.
16 lipca 2020 KCI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.
12 czerwca 2020 KCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r.
29 maja 2020 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 kwietnia 2020 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
26 listopada 2019 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
21 czerwca 2019 KCI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 r.
27 maja 2019 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
1 lutego 2019 KCI NWZA ws. zmian w składzie RN.
22 listopada 2018 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
26 września 2018 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
30 czerwca 2018 KCI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 r.
28 maja 2018 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
16 listopada 2017 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 września 2017 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 września 2017 KCI NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
21 lipca 2017 KCI NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów tego finansowania.
30 czerwca 2017 KCI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r. oraz pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.
17 maja 2017 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
31 stycznia 2017 KCI NWZA ws. przyjęcia strategii spółki na lata 2017 -2020, wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect, powołania członka RN, odwołania członka RN oraz zmian wysokości wynagrodzenia członków RN.
31 grudnia 2016 KCI NWZA ws. połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o., powołania członka RN, odwołania członka RN oraz zmian wysokości wynagrodzenia członków RN.
10 listopada 2016 KCI Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 KCI Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 listopada 2016 KCI Scalenie akcji w stosunku 28:1.
28 października 2016 KCI Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
25 października 2016 KCI Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
29 lipca 2016 KCI Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
30 czerwca 2016 KCI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2015 r., pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015, utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji, scalenia akcji, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
9 czerwca 2016 KCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.289.088 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
13 maja 2016 KCI Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 KCI Publikacja raportu za 2015 rok.
19 lutego 2016 KCI Publikacja raportu za VI kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 KCI NWZA ws. zmian w składzie RN.
12 listopada 2015 KCI Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
15 września 2015 KCI NWZA ws. połączenia KCI S.A. oraz KCI Development Sp. z o.o., upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
28 sierpnia 2015 KCI Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
14 sierpnia 2015 KCI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
31 lipca 2015 KCI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GREMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
10 lipca 2015 KCI NWZA ws. połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej oraz zmiany statutu.
24 czerwca 2015 KCI ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym JUPITER S.A. za rok 2014.
16 czerwca 2015 KCI NWZA ws. wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami.
18 maja 2015 KCI NWZA ws. połączenia ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
15 maja 2015 KCI Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 KCI Publikacja raportu za 2014 rok.
27 kwietnia 2015 KCI Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
20 marca 2015 KCI NWZA ws. połączenia KCI S.A. i Jupiter S.A., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
20 lutego 2015 KCI Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 KCI Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 KCI Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 KCI ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
9 maja 2014 KCI Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 KCI Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 KCI Split akcji w stosunku 1:10.
24 lutego 2014 KCI Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 grudnia 2013 KCI NWZA ws. zmiany statutu.
6 listopada 2013 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
21 sierpnia 2013 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
29 maja 2013 KCI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
9 maja 2013 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
20 lutego 2013 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
6 listopada 2012 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
24 sierpnia 2012 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 KCI WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
29 czerwca 2012 KCI Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
8 maja 2012 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 KCI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
22 lutego 2012 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
4 stycznia 2012 KCI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
5 grudnia 2011 KCI NWZA ws. połączenia ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o., zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
8 listopada 2011 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 sierpnia 2011 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 KCI WZA
13 maja 2011 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 KCI NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
20 kwietnia 2011 KCI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
8 listopada 2010 KCI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
11 października 2010 KCI Początek notowań spółki PONAR (PON) pod nazwą KCI (KCI), w związku ze zmianą firmy.