ALFASTAR

Data Spółka Wydarzenie
18 maja 2016 ALFASTAR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
12 listopada 2015 ALFASTAR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 ALFASTAR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
13 sierpnia 2015 ALFASTAR NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
6 lipca 2015 ALFASTAR ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
30 czerwca 2015 ALFASTAR Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 ALFASTAR Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 ALFASTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
20 listopada 2014 ALFASTAR NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu oraz zmian w składzie RN.
12 listopada 2014 ALFASTAR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 ALFASTAR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
11 sierpnia 2014 ALFASTAR NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 ALFASTAR ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
2 czerwca 2014 ALFASTAR Publikacja raportu za 2013 rok.
12 maja 2014 ALFASTAR Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 kwietnia 2014 ALFASTAR Początek notowań spółki DOBRANASZA (DNA) pod nazwą ALFASTAR (ALF), w związku ze zmianą firmy.
24 lutego 2014 ALFASTAR NWZA ws. połączenia z Alfa Star SA, określenia warunków tego połączenia, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji oraz zmiany statutu.
12 lutego 2014 ALFASTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 ALFASTAR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
13 listopada 2013 ALFASTAR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
26 sierpnia 2013 ALFASTAR NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
27 czerwca 2013 ALFASTAR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
27 maja 2013 ALFASTAR Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 ALFASTAR Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
13 lutego 2013 ALFASTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
1 grudnia 2012 ALFASTAR Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
12 listopada 2012 ALFASTAR Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 października 2012 ALFASTAR NWZA ws. dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 sierpnia 2012 ALFASTAR Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
6 czerwca 2012 ALFASTAR WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 września 2010 do 31 grudnia 2011.
14 maja 2012 ALFASTAR Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 ALFASTAR NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
5 kwietnia 2012 ALFASTAR Publikacja raportu za okres od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
14 lutego 2012 ALFASTAR Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 ALFASTAR Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 ALFASTAR NWZA ws. zmian w statucie oraz w składzie RN.
16 sierpnia 2011 ALFASTAR Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
10 sierpnia 2011 ALFASTAR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
8 sierpnia 2011 ALFASTAR Debiut spółki na NC.