BIOMAX

Data Spółka Wydarzenie
19 stycznia 2018 BIOMAX Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2017 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 BIOMAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 BIOMAX Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 BIOMAX Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 BIOMAX Publikacja raportu za 2015 rok.
12 sierpnia 2016 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 BIOMAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 BIOMAX Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 BIOMAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
29 czerwca 2015 BIOMAX Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 BIOMAX Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
22 grudnia 2014 BIOMAX NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 sierpnia 2014 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 BIOMAX ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
6 czerwca 2014 BIOMAX Publikacja raportu za 2013 rok.
9 maja 2014 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 BIOMAX Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 BIOMAX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
12 czerwca 2013 BIOMAX Publikacja raportu za 2012 rok.
20 maja 2013 BIOMAX Pierwszy dzień notowań na NC 6.160.000 akcji serii B, 33.000.000 akcji serii C, 1.400.000 akcji serii E.
10 maja 2013 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
11 lutego 2013 BIOMAX Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 listopada 2012 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
10 sierpnia 2012 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 BIOMAX WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 czerwca 2012 BIOMAX Publikacja raportu za 2011 rok.
10 maja 2012 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 lutego 2012 BIOMAX Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 BIOMAX Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 BIOMAX NWZA ws. upoważnienia zarządu do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
21 października 2011 BIOMAX Split akcji w stosunku 1:2.
12 sierpnia 2011 BIOMAX Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 BIOMAX WZA
6 czerwca 2011 BIOMAX Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 BIOMAX Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
11 maja 2011 BIOMAX Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
9 maja 2011 BIOMAX Debiut spółki na NC.