NICOGAMES

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2015 NICOGAMES Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
17 listopada 2015 NICOGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
16 listopada 2015 NICOGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 NICOGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
15 maja 2015 NICOGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 NICOGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
21 listopada 2014 NICOGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 NICOGAMES ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok obrotowy 2013,zmiany siedziby oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2014 NICOGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 NICOGAMES Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 NICOGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 NICOGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 NICOGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 października 2013 NICOGAMES Pierwszy dzień notowania na rynku NC 51.747.837 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
14 sierpnia 2013 NICOGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 lipca 2013 NICOGAMES ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku obrotowego 2012.
26 czerwca 2013 NICOGAMES Publikacja raportu za 2012 rok.
13 czerwca 2013 NICOGAMES Wprowadzenie do obrotu na NC 10.000.000 akcji serii M i 19.220.000 akcji serii N.
15 maja 2013 NICOGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 NICOGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
11 grudnia 2012 NICOGAMES NWZA ws. zmiany w składzie RN.
14 listopada 2012 NICOGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
22 października 2012 NICOGAMES NWZA ws. w sprawie zmiany statutu w celu wprowadzenia zapisów umożliwiających zarządowi emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz zmiany w składzie RN.
21 sierpnia 2012 NICOGAMES WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2011, scalenia akcji, zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2012 NICOGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 NICOGAMES Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 NICOGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
21 lutego 2012 NICOGAMES Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii L.
20 lutego 2012 NICOGAMES Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
14 lutego 2012 NICOGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
18 stycznia 2012 NICOGAMES Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
15 listopada 2011 NICOGAMES Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
14 listopada 2011 NICOGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 NICOGAMES Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
26 października 2011 NICOGAMES Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
13 września 2011 NICOGAMES NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
16 sierpnia 2011 NICOGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
7 lipca 2011 NICOGAMES WZA
21 czerwca 2011 NICOGAMES Publikacja raportu za 2010 rok.
3 czerwca 2011 NICOGAMES Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I i J.
18 maja 2011 NICOGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 marca 2011 NICOGAMES NWZA ws. m in. podwyższenia kapitału zakładowego.
14 lutego 2011 NICOGAMES NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego, ustalenia programu premiowego i motywacyjnego dla prezesa zarządu, zmian w statucie.
10 lutego 2011 NICOGAMES Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
6 grudnia 2010 NICOGAMES Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.