CUBEITG

Data Spółka Wydarzenie
8 czerwca 2020 CUBEITG Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
29 listopada 2019 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 CUBEITG ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
30 maja 2019 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 CUBEITG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 CUBEITG ZWZA
30 maja 2018 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 CUBEITG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
6 listopada 2017 CUBEITG NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
27 września 2017 CUBEITG NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2017 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 lipca 2017 CUBEITG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
14 czerwca 2017 CUBEITG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
24 maja 2017 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 marca 2017 CUBEITG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
15 lutego 2017 CUBEITG NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
7 listopada 2016 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
15 września 2016 CUBEITG NWZA ws. powołania członka RN.
30 sierpnia 2016 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
12 maja 2016 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 CUBEITG ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
23 marca 2016 CUBEITG NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz SESCOM S.A. oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
21 marca 2016 CUBEITG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
22 grudnia 2015 CUBEITG Wprowadzenie do obrotu na GPW 754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
16 listopada 2015 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
16 września 2015 CUBEITG NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2015 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 CUBEITG ZWZA ws. m.in. przeznaczania zysku za 2014 rok.
15 maja 2015 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 CUBEITG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 CUBEITG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
25 listopada 2014 CUBEITG Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
24 listopada 2014 CUBEITG Scalenie akcji w stosunku 10:1.
14 listopada 2014 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 CUBEITG Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
7 listopada 2014 CUBEITG Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
1 września 2014 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
14 sierpnia 2014 CUBEITG NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 CUBEITG ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, umorzenia części akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, uchylenia uchwał nr 15/ZWZA/2012 i 16/ZWZA/2012 WZA z 29.06.2012 oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 CUBEITG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 CUBEITG Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
3 kwietnia 2014 CUBEITG Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
1 kwietnia 2014 CUBEITG Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C1.
31 marca 2014 CUBEITG Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
28 marca 2014 CUBEITG Publikacja raportu za 2013 rok.
25 lutego 2014 CUBEITG NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, uchylenia obowiązywania Programu Motywacyjnego Microtech International SA na lata 2011-2013.
14 lutego 2014 CUBEITG Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CUBEITG Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CUBEITG Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
25 czerwca 2013 CUBEITG ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku Innovation Technoogy Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty CUBE.ITG S.A. za rok 2012.
28 maja 2013 CUBEITG Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 CUBEITG Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 lutego 2013 CUBEITG NWZA ws. połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca), wyrażenia zgody na zawarcie umów między spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje spółki oraz zastawu rejestrowego na prawach autorskich spółki.
14 lutego 2013 CUBEITG Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
5 lutego 2013 CUBEITG NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C1, C2 oraz C3, powierzenia zadań komitetu audytu RN, sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
5 lutego 2013 CUBEITG Pierwszy dzień notowań na NC 90 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
14 grudnia 2012 CUBEITG Początek notowań spółki MICROTECH (MIC) pod nazwą CUBEITG (CTG), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2012 CUBEITG Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
18 października 2012 CUBEITG NWZA ws. zmiany w składzie RN, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
18 września 2012 CUBEITG Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
14 sierpnia 2012 CUBEITG Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 CUBEITG WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 roku, emisji warrantów subskrypcyjnych.
15 czerwca 2012 CUBEITG NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
11 czerwca 2012 CUBEITG Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 CUBEITG Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 CUBEITG Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 października 2011 CUBEITG Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 CUBEITG Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
30 czerwca 2011 CUBEITG WZA
10 czerwca 2011 CUBEITG Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 CUBEITG Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
14 lutego 2011 CUBEITG Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.