DATAWALK

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
28 sierpnia 2024 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
11 lipca 2024 DATAWALK Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
28 czerwca 2024 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
15 maja 2024 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
10 kwietnia 2024 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
15 listopada 2023 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
6 września 2023 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 czerwca 2023 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
18 maja 2023 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
13 kwietnia 2023 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
17 marca 2023 DATAWALK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
22 listopada 2022 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
4 października 2022 DATAWALK Wprowadzenie do obrotu na GPW 246.940 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
14 września 2022 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
24 maja 2022 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2021 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
31 maja 2021 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
3 grudnia 2020 DATAWALK Wprowadzenie do obrotu na GPW 421.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
27 listopada 2020 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
22 maja 2020 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
17 kwietnia 2020 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
6 grudnia 2019 DATAWALK Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
29 listopada 2019 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 września 2019 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
28 czerwca 2019 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
30 maja 2019 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
25 marca 2019 DATAWALK Wprowadzenie do obrotu na GPW 457.548 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
22 marca 2019 DATAWALK Dzień ostatniego notowania na GPW 457.548 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
4 marca 2019 DATAWALK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
28 lutego 2019 DATAWALK Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 525.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 70.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 167.000 akcji serii F, 220.000 akcji serii G, 71.500 akcji serii H, 207.000 akcji serii I, 470.000 akcji serii J, 355.000 akcji serii L, 250.000 akcji serii H, 320.000 akcji serii K oraz 457.548 praw do akcji serii M. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
1 lutego 2019 DATAWALK Zakończenie zapisów na akcje serii M od inwestorów instytucjonalnych.
31 stycznia 2019 DATAWALK Zakończenie zapisów na akcje serii M w ramach transzy detalicznej.
24 stycznia 2019 DATAWALK Rozpoczęcie zapisów na akcje serii M w ramach transzy detalicznej oraz od inwestorów instytucjonalnych.
23 stycznia 2019 DATAWALK Budowa księgi popytu na akcje serii M.
13 listopada 2018 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 sierpnia 2018 DATAWALK NWZA ws.zmiany składu RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru.
3 sierpnia 2018 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
28 czerwca 2018 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
14 maja 2018 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
10 maja 2018 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
19 kwietnia 2018 DATAWALK Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.
13 lutego 2018 DATAWALK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
13 listopada 2017 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.
29 maja 2017 DATAWALK Publikacja raportu za 2016 rok.
11 maja 2017 DATAWALK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 DATAWALK Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
12 listopada 2016 DATAWALK Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 DATAWALK Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
29 czerwca 2016 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
31 maja 2016 DATAWALK Publikacja raportu za 2015 rok.
12 maja 2016 DATAWALK Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 lutego 2016 DATAWALK Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 DATAWALK Dzień pierwszego notowania na NC 470.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
12 listopada 2015 DATAWALK Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 DATAWALK Dzień pierwszego notowania na NC 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
12 sierpnia 2015 DATAWALK Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 DATAWALK ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za 2014 r.
15 czerwca 2015 DATAWALK Dzień pierwszego notowania na NC 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2 czerwca 2015 DATAWALK Publikacja raportu za 2014 rok.
12 maja 2015 DATAWALK Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 DATAWALK Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 DATAWALK Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 DATAWALK Pierwszy dzień notowań na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
12 sierpnia 2014 DATAWALK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 DATAWALK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013 oraz zmiany statutu.
2 czerwca 2014 DATAWALK Publikacja raportu za 2013 rok.
12 maja 2014 DATAWALK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
12 lutego 2014 DATAWALK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 DATAWALK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
9 sierpnia 2013 DATAWALK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 DATAWALK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
26 czerwca 2013 DATAWALK Pierwszy dzień notowań na NC 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
10 maja 2013 DATAWALK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 DATAWALK Publikacja raportu za 2012 rok.
27 marca 2013 DATAWALK NWZA ws. zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w RN.
11 lutego 2013 DATAWALK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
11 grudnia 2012 DATAWALK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5 września 2012 DATAWALK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
22 sierpnia 2012 DATAWALK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
20 sierpnia 2012 DATAWALK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
17 sierpnia 2012 DATAWALK Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
20 lipca 2012 DATAWALK Debiut spółki na NC.