POLFA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2016 POLFA Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 POLFA Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
3 czerwca 2016 POLFA Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 POLFA Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 POLFA Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 POLFA Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 POLFA Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 POLFA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 9.950.000 szt. akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
23 czerwca 2015 POLFA Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 POLFA Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 POLFA Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 POLFA Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 września 2014 POLFA NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 POLFA Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 POLFA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
3 czerwca 2014 POLFA Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 POLFA Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 marca 2014 POLFA NWZA ws. zmiany uchwał nr 3, 4, 5, 6 ZWZ z dnia 24.06.2013 oraz odwołania członka RN.
13 lutego 2014 POLFA Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 POLFA NWZA ws. zmian w składzie RN.
18 listopada 2013 POLFA NWZA ws. zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z zasadnością ekonomiczną transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z grupą Polfa S.A., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 4.000.000 szt. akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 POLFA Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 POLFA Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 POLFA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz dalszego istnienia spółki.
24 maja 2013 POLFA Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 POLFA Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 POLFA Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
31 stycznia 2013 POLFA NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
17 stycznia 2013 POLFA Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
9 stycznia 2013 POLFA Początek notowań spółki BMMEDICAL (BMM) pod nazwą POLFA (PLF), w związku ze zmianą firmy.
23 listopada 2012 POLFA NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia i dokonanie połączenia BMMedical S.A. z Polfa sp. z o.o., zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywanych obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 listopada 2012 POLFA Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5 listopada 2012 POLFA NWZA ws. zmiany statutu.
14 sierpnia 2012 POLFA Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
29 czerwca 2012 POLFA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14 czerwca 2012 POLFA Publikacja raportu za 2011 rok.
16 maja 2012 POLFA NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 maja 2012 POLFA Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
10 kwietnia 2012 POLFA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru.
14 lutego 2012 POLFA Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 POLFA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 września 2011 POLFA Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 sierpnia 2011 POLFA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 POLFA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
11 sierpnia 2011 POLFA Debiut spółki na NC.