KSGAGRO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2022 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
14 sierpnia 2022 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
14 maja 2022 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 kwietnia 2022 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 września 2018 KSGAGRO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 marca 2016 KSGAGRO WZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
29 grudnia 2014 KSGAGRO WZA
14 listopada 2014 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 KSGAGRO NWZA
15 maja 2014 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku oraz skonsolidowanego raportu za cały 2013 rok.
2 grudnia 2013 KSGAGRO NWZA
15 listopada 2013 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
31 sierpnia 2013 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 KSGAGRO ZWZA i NWZA
21 maja 2013 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
28 grudnia 2012 KSGAGRO WZA
21 grudnia 2012 KSGAGRO Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
15 listopada 2012 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
27 sierpnia 2012 KSGAGRO NWZA
15 maja 2012 KSGAGRO Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 marca 2012 KSGAGRO NWZA
27 stycznia 2012 KSGAGRO NWZA
16 grudnia 2011 KSGAGRO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
9 maja 2011 KSGAGRO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
5 maja 2011 KSGAGRO Debiut spółki na GPW.
19 kwietnia 2011 KSGAGRO Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
15 kwietnia 2011 KSGAGRO Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
14 kwietnia 2011 KSGAGRO Zakończenie budowy księgi popytu.
13 kwietnia 2011 KSGAGRO Początek budowy księgi popytu.