EGB

Data Spółka Wydarzenie
5 marca 2018 EGB Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Getback S.A. i wykreśleniem spółki EGB Investments S.A. z rejestru przedsiębiorców.
8 lutego 2018 EGB Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
27 listopada 2017 EGB NWZA ws. m.in połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
23 października 2017 EGB Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
27 września 2017 EGB Dzień wykupu akcji spółki przez GetBack Spółka Akcyjna po cenie 16 zł za akcję.
22 września 2017 EGB Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
18 sierpnia 2017 EGB NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN nowej kadencji.
14 sierpnia 2017 EGB Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
22 czerwca 2017 EGB ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
11 maja 2017 EGB Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
31 marca 2017 EGB Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
6 lutego 2017 EGB Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
9 listopada 2016 EGB Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
13 września 2016 EGB Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
23 sierpnia 2016 EGB NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
4 sierpnia 2016 EGB Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
17 czerwca 2016 EGB ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
12 maja 2016 EGB Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
8 kwietnia 2016 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
19 lutego 2016 EGB NWZA ws. dematerializacji akcji serii A i B oraz wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyrażenia zgody na emisję obligacji, dokonania zmian Regulaminu RN oraz zmiany statutu.
10 lutego 2016 EGB Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
15 grudnia 2015 EGB NWZA ws. dokonania zmian statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
30 października 2015 EGB Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
6 sierpnia 2015 EGB Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
25 czerwca 2015 EGB ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
29 kwietnia 2015 EGB Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
4 lutego 2015 EGB Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
25 listopada 2014 EGB NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
5 listopada 2014 EGB Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
8 września 2014 EGB Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EGB International s.a.r.l.
21 sierpnia 2014 EGB NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
7 sierpnia 2014 EGB Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EGB International s.a.r.l.
6 sierpnia 2014 EGB Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 EGB ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 maja 2014 EGB Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
23 kwietnia 2014 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 lutego 2014 EGB Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
6 listopada 2013 EGB Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
6 sierpnia 2013 EGB Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 EGB ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
23 maja 2013 EGB Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 EGB Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
7 maja 2013 EGB Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 lutego 2013 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
8 sierpnia 2012 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
18 lipca 2012 EGB Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
6 lipca 2012 EGB Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
4 lipca 2012 EGB Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
27 czerwca 2012 EGB WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
8 maja 2012 EGB Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 oraz skonsolidowanego raportu za cały 2011 rok.
17 kwietnia 2012 EGB Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
9 lutego 2012 EGB Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
8 listopada 2011 EGB Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 EGB Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
16 czerwca 2011 EGB WZA
9 maja 2011 EGB Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 EGB Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
28 kwietnia 2011 EGB Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 EGB Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
10 listopada 2010 EGB Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i F.
9 listopada 2010 EGB Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
29 września 2010 EGB Debiut spółki na NC.