EQUITIER

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 EQUITIER Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 EQUITIER Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 EQUITIER Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
15 maja 2018 EQUITIER Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 EQUITIER Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 EQUITIER Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 EQUITIER Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 EQUITIER Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 EQUITIER Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 EQUITIER Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 EQUITIER NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
16 sierpnia 2016 EQUITIER Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 EQUITIER ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
20 czerwca 2016 EQUITIER Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 EQUITIER Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 EQUITIER Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 EQUITIER Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 września 2015 EQUITIER NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
14 sierpnia 2015 EQUITIER Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 EQUITIER ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
30 czerwca 2015 EQUITIER Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 EQUITIER Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 EQUITIER Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 EQUITIER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
30 czerwca 2014 EQUITIER ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
13 czerwca 2014 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
9 kwietnia 2014 EQUITIER Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
8 kwietnia 2014 EQUITIER Scalenie akcji w stosunku 10:1.
28 marca 2014 EQUITIER Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
24 marca 2014 EQUITIER Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
14 marca 2014 EQUITIER Początek notowań spółki VENTURION (VIF) pod nazwą EQUITIER (ETR), w związku ze zmianą firmy.
21 lutego 2014 EQUITIER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii F do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
14 lutego 2014 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
17 stycznia 2014 EQUITIER NWZA ws. uchylenia uchwał nr 3 i 4 WZA z 7.06.2013r, uchwał nr 4 i 5 WZA z 29.08.2013r, połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 EQUITIER NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu.
14 sierpnia 2013 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
29 lipca 2013 EQUITIER NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
29 czerwca 2013 EQUITIER ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
13 czerwca 2013 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 czerwca 2013 EQUITIER NWZA ws. sprawie zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
15 maja 2013 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
15 lutego 2013 EQUITIER NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
14 lutego 2013 EQUITIER Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
27 listopada 2012 EQUITIER NWZA ws. połączenia spółki Venturion Investment Fund S.A., ze spółką Venturion Investment Fund I S.A. z siedzibą w Warszawie.
7 września 2012 EQUITIER Początek notowań spółki APACHEQ (APQ) pod nazwą VENTURION (VIF), w związku ze zmianą firmy.
2 sierpnia 2012 EQUITIER NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i zmian statutu, wyłączenia prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
14 czerwca 2012 EQUITIER Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
12 czerwca 2012 EQUITIER Debiut spółki na NC.