PLANETINN

Data Spółka Wydarzenie
1 grudnia 2021 PLANETINN NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.
14 listopada 2019 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
31 października 2019 PLANETINN Publikacja raportu za 2018 rok.
14 sierpnia 2019 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
15 maja 2019 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
14 lutego 2019 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
13 listopada 2018 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
11 sierpnia 2018 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
29 czerwca 2018 PLANETINN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
31 maja 2018 PLANETINN Publikacja raportu za 2017 rok.
12 maja 2018 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
13 lutego 2018 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
15 listopada 2017 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 PLANETINN ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 PLANETINN Publikacja raportu za 2016 rok.
12 maja 2017 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 lutego 2017 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
11 sierpnia 2016 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 PLANETINN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
3 czerwca 2016 PLANETINN Publikacja raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
2 marca 2016 PLANETINN Początek notowań spółki PLANETSOF (PSF) pod nazwą PLANETINN (PIG), w związku ze zmianą firmy.
11 lutego 2016 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
19 stycznia 2016 PLANETINN NWZA ws. zmiany statutu.
12 listopada 2015 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
7 września 2015 PLANETINN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu i in.
12 sierpnia 2015 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 PLANETINN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, zmiany siedziby spółki i zmiany nazwy spółki.
4 czerwca 2015 PLANETINN Publikacja raportu za 2014 rok.
13 maja 2015 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
12 sierpnia 2014 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 PLANETINN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 PLANETINN Publikacja raportu za 2013 rok.
13 maja 2014 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
15 kwietnia 2014 PLANETINN NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
12 lutego 2014 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
11 lutego 2014 PLANETINN Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
31 stycznia 2014 PLANETINN Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
17 stycznia 2014 PLANETINN Początek zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
20 grudnia 2013 PLANETINN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
18 listopada 2013 PLANETINN NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z dnia 8.10.2013r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C, zmiany statutu.
14 listopada 2013 PLANETINN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
8 października 2013 PLANETINN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2013 PLANETINN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
28 czerwca 2013 PLANETINN ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
24 maja 2013 PLANETINN Publikacja raportu za 2012 rok.
13 maja 2013 PLANETINN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
12 lutego 2013 PLANETINN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 PLANETINN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
7 sierpnia 2012 PLANETINN Debiut spółki na NC.