LOYD

Data Spółka Wydarzenie
10 września 2018 LOYD Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
14 listopada 2017 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 sierpnia 2017 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
15 maja 2017 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 sierpnia 2016 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 LOYD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
27 czerwca 2016 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 lutego 2016 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 stycznia 2016 LOYD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii obejmowanych w subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
16 listopada 2015 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
17 sierpnia 2015 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
10 lipca 2015 LOYD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
29 czerwca 2015 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 LOYD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 LOYD Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 LOYD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
16 czerwca 2014 LOYD Publikacja raportu za 2013 rok.
14 maja 2014 LOYD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 LOYD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
12 grudnia 2013 LOYD NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
21 października 2013 LOYD Początek notowań spółki POLSKIHR (PLH) pod nazwą LOYD (LYD), w związku ze zmianą firmy.
26 sierpnia 2013 LOYD NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
12 sierpnia 2013 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 LOYD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
15 czerwca 2013 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
29 października 2012 LOYD WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
19 września 2012 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 sierpnia 2012 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
5 lipca 2012 LOYD Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC raportu rocznego za rok 2011.
14 maja 2012 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 LOYD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
26 stycznia 2012 LOYD NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2011 LOYD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 LOYD NWZA ws. emisji obligacji na okaziciela serii A i B oraz zmiany statutu.
12 sierpnia 2011 LOYD Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
29 czerwca 2011 LOYD WZA
14 czerwca 2011 LOYD Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
6 czerwca 2011 LOYD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 maja 2011 LOYD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 LOYD NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2011.
3 marca 2011 LOYD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
28 lutego 2011 LOYD Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 lutego 2011 LOYD Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
14 lutego 2011 LOYD Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
3 lutego 2011 LOYD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
15 grudnia 2010 LOYD Debiut spółki na NC.