BAHOLDING

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2023 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
28 września 2023 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
27 lipca 2023 BAHOLDING NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
30 maja 2023 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
24 maja 2023 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
27 kwietnia 2023 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
30 czerwca 2022 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
27 maja 2022 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
12 stycznia 2022 BAHOLDING NWZA ws. dalszego istnienia spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.
29 listopada 2021 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
20 października 2021 BAHOLDING NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem należących do spółki udziałów i akcji w spółkach zależnych.
30 września 2021 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
14 czerwca 2021 BAHOLDING NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
31 maja 2021 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
31 marca 2021 BAHOLDING NWZA ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu niezależnego członka RN Wiesława Mariusza Różackiego w związku z jego śmiercią oraz zmian w składzie RN.
3 marca 2021 BAHOLDING NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
30 listopada 2020 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
21 lipca 2020 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
30 czerwca 2020 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
29 listopada 2019 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
6 września 2019 BAHOLDING Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję.
30 sierpnia 2019 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
17 czerwca 2019 BAHOLDING Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.
7 czerwca 2019 BAHOLDING Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
6 czerwca 2019 BAHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
30 maja 2019 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
20 maja 2019 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
29 marca 2019 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 marca 2019 BAHOLDING Wypłata II raty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018, w wysokości 0,13 zł na akcję.
28 grudnia 2018 BAHOLDING Wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018, w wysokości 0,13 zł na akcję.
21 grudnia 2018 BAHOLDING Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,26 zł na akcję.
20 grudnia 2018 BAHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
29 listopada 2018 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
17 sierpnia 2018 BAHOLDING Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
30 maja 2018 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
29 maja 2018 BAHOLDING Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
17 maja 2018 BAHOLDING Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,92 zł na akcję.
16 maja 2018 BAHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
8 maja 2018 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
30 marca 2018 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 BAHOLDING Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
12 grudnia 2017 BAHOLDING Początek notowań spółki MARVIPOL (MVP) pod nazwą BAHOLDING (BAH) w związku ze zmianą firmy.
27 listopada 2017 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 listopada 2017 BAHOLDING NWZA ws. podziału spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku spółki Marvipol S.A. na spółkę Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
15 listopada 2017 BAHOLDING Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję.
17 sierpnia 2017 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
19 lipca 2017 BAHOLDING Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję.
11 lipca 2017 BAHOLDING Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,82 zł na akcję.
10 lipca 2017 BAHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.
30 czerwca 2017 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
30 maja 2017 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
29 marca 2017 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
26 lipca 2016 BAHOLDING Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
12 lipca 2016 BAHOLDING Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
11 lipca 2016 BAHOLDING Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
28 czerwca 2016 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 października 2015 BAHOLDING NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujących zarządzanie przez Marvipol S.A. swoimi spółkami zależnymi prowadzącymi działalność w branży motoryzacyjnej.
25 sierpnia 2015 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
15 maja 2015 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 BAHOLDING ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
8 listopada 2013 BAHOLDING Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.628.452 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
2 września 2013 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
26 sierpnia 2013 BAHOLDING NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu oraz powołania członków zarządu.
15 maja 2013 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 BAHOLDING ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
21 marca 2013 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
4 stycznia 2013 BAHOLDING NWZA ws. składu RN.
14 listopada 2012 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 października 2012 BAHOLDING NWZA ws. składu RN.
5 października 2012 BAHOLDING NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji serii I z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych członków RN.
17 sierpnia 2012 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
1 sierpnia 2012 BAHOLDING NWZA ws. emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN na nową kadencję, zmiany uchwały nr 4 NWZA z 4 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji i in.
15 maja 2012 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 BAHOLDING WZA
13 marca 2012 BAHOLDING Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 BAHOLDING NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych.
14 listopada 2011 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 października 2011 BAHOLDING NWZA ws. zmian w statucie.
26 sierpnia 2011 BAHOLDING NWZA ws. zmiany uchwały NWZA nr 4 z 6 maja 2011 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, uchylenia uchwał WZA nr 21 i nr 22 z 25 marca 2011 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych.
19 sierpnia 2011 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
13 maja 2011 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
6 maja 2011 BAHOLDING NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych.
25 marca 2011 BAHOLDING WZA
20 marca 2011 BAHOLDING Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.