CALATRAVA

Data Spółka Wydarzenie
5 grudnia 2019 CALATRAVA Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
29 listopada 2017 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
21 września 2017 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 CALATRAVA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
30 czerwca 2017 CALATRAVA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
17 maja 2017 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 CALATRAVA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 CALATRAVA NWZA ws. powołania członków RN na kolejną nową wspólną kadencję.
29 sierpnia 2016 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
3 sierpnia 2016 CALATRAVA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
16 maja 2016 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 CALATRAVA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
26 lutego 2016 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
16 listopada 2015 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
10 września 2015 CALATRAVA NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 sierpnia 2015 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 lipca 2015 CALATRAVA Wprowadzenie do obrotu na GPW 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
30 czerwca 2015 CALATRAVA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
13 kwietnia 2015 CALATRAVA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
10 kwietnia 2015 CALATRAVA NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 WZA z dnia 11.05.2010 r., nr 5 WZA z dnia 30.07.2012 r., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
27 lutego 2015 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
28 sierpnia 2014 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 CALATRAVA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 CALATRAVA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
15 maja 2014 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
12 marca 2014 CALATRAVA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
11 marca 2014 CALATRAVA Scalenie akcji w stosunku 100:1.
28 lutego 2014 CALATRAVA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
26 lutego 2014 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
24 lutego 2014 CALATRAVA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
18 grudnia 2013 CALATRAVA NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14 listopada 2013 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 CALATRAVA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG i WIG-Poland.
17 czerwca 2013 CALATRAVA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz zmiany przeznaczenia akcji spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
15 maja 2013 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
9 stycznia 2013 CALATRAVA NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
9 października 2012 CALATRAVA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii X.
30 sierpnia 2012 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 lipca 2012 CALATRAVA NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany przeznaczenia akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.
27 lipca 2012 CALATRAVA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii V.
29 czerwca 2012 CALATRAVA WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
14 maja 2012 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
26 kwietnia 2012 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
23 lutego 2012 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
23 lutego 2012 CALATRAVA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii W.
10 listopada 2011 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
25 października 2011 CALATRAVA NWZA ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela, emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru oraz zmian w statucie.
5 września 2011 CALATRAVA NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia.
31 sierpnia 2011 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 CALATRAVA WZA
12 maja 2011 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
28 kwietnia 2011 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 CALATRAVA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
24 lutego 2011 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
21 lutego 2011 CALATRAVA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
13 grudnia 2010 CALATRAVA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
8 grudnia 2010 CALATRAVA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
24 listopada 2010 CALATRAVA NWZA
10 listopada 2010 CALATRAVA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.