IDMSA

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 IDMSA Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 IDMSA Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
20 maja 2024 IDMSA Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
25 kwietnia 2024 IDMSA Publikacja raportu za 2023 rok.
20 listopada 2023 IDMSA Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 IDMSA Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
21 czerwca 2023 IDMSA ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
15 maja 2023 IDMSA Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
24 kwietnia 2023 IDMSA Publikacja raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 IDMSA Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
30 września 2022 IDMSA Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
18 sierpnia 2022 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
30 maja 2022 IDMSA Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 IDMSA Publikacja raportu za 2021 rok.
19 listopada 2021 IDMSA Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 IDMSA Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
26 sierpnia 2021 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia strat spółki z lat ubiegłych oraz podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
28 maja 2021 IDMSA Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
30 kwietnia 2021 IDMSA Publikacja raportu za 2020 rok.
30 listopada 2020 IDMSA Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 IDMSA Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
22 lipca 2020 IDMSA ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
29 maja 2020 IDMSA Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
24 kwietnia 2020 IDMSA Publikacja raportu za 2019 rok.
21 listopada 2019 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
23 września 2019 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
27 maja 2019 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
18 kwietnia 2019 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
26 listopada 2018 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 września 2018 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 sierpnia 2018 IDMSA NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
27 czerwca 2018 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
25 maja 2018 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
23 kwietnia 2018 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
28 sierpnia 2017 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
6 czerwca 2017 IDMSA ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
8 maja 2017 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
12 kwietnia 2017 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4 listopada 2016 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
3 października 2016 IDMSA NWZA ws. powołania członków RN.
19 sierpnia 2016 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
2 czerwca 2016 IDMSA ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
5 maja 2016 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
15 kwietnia 2016 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
22 grudnia 2015 IDMSA NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
20 listopada 2015 IDMSA NWZA ws. wyboru członka RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych w latach poprzednich, pokrycia straty, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2015 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2015 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
8 kwietnia 2015 IDMSA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 kwietnia 2015 IDMSA Scalenie akcji w stosunku 16:1.
30 marca 2015 IDMSA Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
24 marca 2015 IDMSA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
1 marca 2015 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
24 lutego 2015 IDMSA NWZA ws. przywrócenia działalności maklerskiej, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 21.10.2014 r., scalenia akcji oraz zmian w składzie RN.
24 listopada 2014 IDMSA NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 października 2014 IDMSA NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
1 września 2014 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 IDMSA ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, uchylenia uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r oraz zmiany statutu.
22 maja 2014 IDMSA NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
8 maja 2014 IDMSA Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
7 maja 2014 IDMSA Scalenie akcji w stosunku 12:1.
30 kwietnia 2014 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
17 kwietnia 2014 IDMSA Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
31 marca 2014 IDMSA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
26 marca 2014 IDMSA Wprowadzenie do obrotu na GPW 5 akcji serii K.
6 marca 2014 IDMSA NWZA ws. połączenia akcji w jedną serię, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
3 marca 2014 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
9 grudnia 2013 IDMSA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 IDMSA Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
4 września 2013 IDMSA NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
2 września 2013 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
23 sierpnia 2013 IDMSA Wprowadzenie do obrotu na GPW 323.245.403 akcji serii K.
24 czerwca 2013 IDMSA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 18 września 2012 NWZA w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru.
15 maja 2013 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 IDMSA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
13 września 2012 IDMSA NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J oraz emisji obligacji zamiennych na akcje.
31 sierpnia 2012 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 IDMSA WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
15 maja 2012 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 IDMSA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 grudnia 2011 IDMSA NWZA ws. nabywania akcji własnych, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego.
14 listopada 2011 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 IDMSA WZA
16 maja 2011 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 kwietnia 2011 IDMSA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 IDMSA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.