GREMINWES

Data Spółka Wydarzenie
9 czerwca 2016 GREMINWES Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki GREMI INWESTYCJE S.A. ze spółką KCI S.A.
12 maja 2016 GREMINWES Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
6 maja 2016 GREMINWES Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
26 kwietnia 2016 GREMINWES Publikacja raportu za 2015 rok.
16 lutego 2016 GREMINWES Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
11 lutego 2016 GREMINWES NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 stycznia 2016 GREMINWES Początek notowań spółki GREMMEDIA (GMM) pod nazwą GREMINWES (GIW), w związku ze zmianą firmy.
6 listopada 2015 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 października 2015 GREMINWES NWZA ws. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 ZWZ z 6 lipca 2015 r., zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla RN oraz zmiany statutu.
18 sierpnia 2015 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 GREMINWES ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I.
6 maja 2015 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
21 kwietnia 2015 GREMINWES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
18 lutego 2015 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 GREMINWES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 GREMINWES ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
7 maja 2014 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 GREMINWES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
20 lutego 2014 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 grudnia 2013 GREMINWES NWZA ws. połączenia Gremi Media Spółka Akcyjna z Gremi Sukces sp. z o.o.
7 listopada 2013 GREMINWES Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
22 sierpnia 2013 GREMINWES Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
29 maja 2013 GREMINWES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
8 maja 2013 GREMINWES Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
19 kwietnia 2013 GREMINWES Publikacja raportu za 2012 rok.
21 lutego 2013 GREMINWES Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
1 lutego 2013 GREMINWES Początek notowań spółki GREMISLTN (GRS) pod nazwą GREMMEDIA (GMM), w związku ze zmianą firmy.
9 listopada 2012 GREMINWES NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
7 listopada 2012 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
23 sierpnia 2012 GREMINWES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 GREMINWES WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011, połączenia ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez zmniejszenia wartości nominalnej akcji.
9 maja 2012 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 GREMINWES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 GREMINWES Początek notowań spółki EUROFAKTR (EFR) pod nazwą GREMISLTN (GRS), w związku ze zmianą firmy.
21 lutego 2012 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
30 stycznia 2012 GREMINWES Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA.
27 stycznia 2012 GREMINWES NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz zmian w składzie RN.
16 stycznia 2012 GREMINWES Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA.
10 listopada 2011 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
24 sierpnia 2011 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
4 lipca 2011 GREMINWES Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
28 czerwca 2011 GREMINWES WZA
10 maja 2011 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
22 kwietnia 2011 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 GREMINWES Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
3 listopada 2010 GREMINWES NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej.