YOLO

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2023 YOLO Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 YOLO Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
30 maja 2023 YOLO Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 YOLO Publikacja raportu za 2022 rok.
26 kwietnia 2023 YOLO NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.
25 stycznia 2023 YOLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
24 listopada 2022 YOLO Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
28 października 2022 YOLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
26 września 2022 YOLO Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
22 września 2022 YOLO Publikacja raportu za 2021 rok.
26 maja 2022 YOLO Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
24 stycznia 2022 YOLO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
24 listopada 2021 YOLO Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 YOLO Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
26 maja 2021 YOLO Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
7 maja 2021 YOLO ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2020 oraz kontynuowania istnienia spółki.
31 marca 2021 YOLO Publikacja raportu za 2020 rok.
21 grudnia 2020 YOLO NWZA ws. zmiany statutu.
20 listopada 2020 YOLO Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
23 września 2020 YOLO Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
22 maja 2020 YOLO Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
7 maja 2020 YOLO ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019 oraz kontynuowania istnienia spółki.
31 marca 2020 YOLO Publikacja raportu za 2019 rok.
22 listopada 2019 YOLO Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 YOLO Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
24 maja 2019 YOLO Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
29 kwietnia 2019 YOLO ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2018 oraz kontynuowania istnienia spółki.
29 marca 2019 YOLO Publikacja raportu za 2018 rok.
21 listopada 2018 YOLO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.
14 listopada 2018 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
30 października 2018 YOLO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Black Onyx Investments Limited.
29 sierpnia 2018 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
15 maja 2018 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
7 maja 2018 YOLO ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2017.
21 marca 2018 YOLO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
21 marca 2018 YOLO NWZA ws. utworzenia kapitałów rezerwowych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu.
15 stycznia 2018 YOLO NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
14 listopada 2017 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
9 października 2017 YOLO NWZA ws. powołania pana Marka Madeja w skład RN.
29 sierpnia 2017 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 sierpnia 2017 YOLO NWZA ws. umorzenia akcji własnych, zmiany oznaczenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz wprowadzenia programu motywacyjnego.
9 czerwca 2017 YOLO Wypłata dywidendy 2,85 zł na akcję.
26 maja 2017 YOLO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,85 zł na akcję.
25 maja 2017 YOLO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
15 maja 2017 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
9 maja 2017 YOLO ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w roku obrotowym 2016.
21 marca 2017 YOLO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
2 marca 2017 YOLO Wypłata dywidendy 2,75 zł na akcję.
20 lutego 2017 YOLO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,75 zł na akcję.
17 lutego 2017 YOLO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,75 zł na akcję.
13 lutego 2017 YOLO ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz utworzenia kapitałów rezerwowych.
15 listopada 2016 YOLO Początek notowań spółki PRESCO (PRE) pod nazwą YOLO (YOL), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2016 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
8 listopada 2016 YOLO NWZA ws. połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.
27 października 2016 YOLO Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
18 października 2016 YOLO Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A.
13 października 2016 YOLO Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A. na 7,35 zł za sztukę.
4 października 2016 YOLO Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A.
28 września 2016 YOLO NWZA ws. zmiany statutu.
29 sierpnia 2016 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 YOLO ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
16 maja 2016 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 kwietnia 2016 YOLO Wprowadzenie do obrotu na GPW 79.890 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
21 marca 2016 YOLO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
2 grudnia 2015 YOLO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka 7, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru i in.
5 listopada 2015 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 czerwca 2015 YOLO ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
15 maja 2015 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
19 marca 2015 YOLO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 YOLO Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
12 czerwca 2014 YOLO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
10 czerwca 2014 YOLO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
28 maja 2014 YOLO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału zysku niepodzielonego w latach ubiegłych, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 YOLO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
19 czerwca 2013 YOLO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2012.
15 maja 2013 YOLO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 YOLO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
16 listopada 2012 YOLO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2012 YOLO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
13 lipca 2012 YOLO Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
29 czerwca 2012 YOLO Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
27 czerwca 2012 YOLO Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
19 czerwca 2012 YOLO WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
22 września 2011 YOLO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
20 września 2011 YOLO Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
19 września 2011 YOLO Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
29 lipca 2011 YOLO Debiut spółki na GPW.
15 lipca 2011 YOLO Zakończenie składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
14 lipca 2011 YOLO Początek składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
8 lipca 2011 YOLO Zakończenie (do godz. 12:00) budowy księgi popytu. Ustalenie ceny emisyjnej i podziału na transze.
7 lipca 2011 YOLO Zakończenie składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
4 lipca 2011 YOLO Początek składania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.