SPC

Data Spółka Wydarzenie
5 lipca 2016 SPC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
14 listopada 2015 SPC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 SPC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 SPC Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 SPC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
14 lutego 2015 SPC Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 SPC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 SPC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 SPC Publikacja raportu za 2013 rok.
4 czerwca 2014 SPC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
14 maja 2014 SPC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 SPC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 SPC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 SPC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
23 lipca 2013 SPC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
24 czerwca 2013 SPC Publikacja raportu za 2012 rok.
14 maja 2013 SPC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 SPC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 SPC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
20 sierpnia 2012 SPC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
14 sierpnia 2012 SPC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 czerwca 2012 SPC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
15 czerwca 2012 SPC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
15 czerwca 2012 SPC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 czerwca 2012 SPC Publikacja raportu za 2011 rok.
14 czerwca 2012 SPC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
13 czerwca 2012 SPC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
18 maja 2012 SPC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
15 maja 2012 SPC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
5 kwietnia 2012 SPC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
15 lutego 2012 SPC WZA
14 lutego 2012 SPC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
27 grudnia 2011 SPC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
14 listopada 2011 SPC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 SPC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
28 października 2011 SPC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
16 września 2011 SPC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
16 sierpnia 2011 SPC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
4 lipca 2011 SPC WZA
16 maja 2011 SPC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 maja 2011 SPC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
12 maja 2011 SPC Debiut spółki na NC.