VELTO

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2018 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
14 sierpnia 2018 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
8 sierpnia 2018 VELTO NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmian w zarządzie.
2 lipca 2018 VELTO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 VELTO Publikacja raportu za 2017 rok.
15 maja 2018 VELTO Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
14 lutego 2018 VELTO Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
10 sierpnia 2017 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 VELTO ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
31 maja 2017 VELTO Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 VELTO Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 VELTO Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
5 października 2016 VELTO ZWZA ws. zmiany statutu.
12 sierpnia 2016 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 VELTO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
24 czerwca 2016 VELTO Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 VELTO Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 kwietnia 2016 VELTO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2016 VELTO Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
18 listopada 2015 VELTO NWZA ws. unieważnienia uchwały nr 4 NWZ z 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.
13 listopada 2015 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
17 sierpnia 2015 VELTO Pierwszy dzień notowań na NC 26.700.000 akcji serii C i 106.800.000 akcji serii D.
13 sierpnia 2015 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
28 lipca 2015 VELTO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu i in.
30 czerwca 2015 VELTO ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku.
1 czerwca 2015 VELTO Publikacja raportu za 2014 rok.
14 maja 2015 VELTO Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
12 lutego 2015 VELTO Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
12 stycznia 2015 VELTO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
22 października 2014 VELTO NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
26 sierpnia 2014 VELTO NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2014 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 VELTO ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
5 czerwca 2014 VELTO Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 VELTO Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 VELTO Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 VELTO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
8 lipca 2013 VELTO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
4 czerwca 2013 VELTO Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 VELTO Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
11 marca 2013 VELTO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 lutego 2013 VELTO Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 VELTO Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
5 września 2012 VELTO NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 sierpnia 2012 VELTO Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
27 czerwca 2012 VELTO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 czerwca 2012 VELTO Debiut spółki na NC.