BAUMAL

Data Spółka Wydarzenie
18 listopada 2015 BAUMAL Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
16 listopada 2015 BAUMAL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 BAUMAL Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 BAUMAL Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 BAUMAL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
16 lutego 2015 BAUMAL Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
30 grudnia 2014 BAUMAL NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 BAUMAL Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
24 września 2014 BAUMAL NWZA ws. powołania członków RN.
14 sierpnia 2014 BAUMAL Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 BAUMAL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 czerwca 2014 BAUMAL Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 BAUMAL Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 BAUMAL Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 BAUMAL Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 BAUMAL Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
1 lipca 2013 BAUMAL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2011 do 31.12.2012.
14 czerwca 2013 BAUMAL Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 BAUMAL Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 BAUMAL Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 BAUMAL Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 BAUMAL Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
9 lipca 2012 BAUMAL Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
5 lipca 2012 BAUMAL Debiut spółki na NC.