HAWE

Data Spółka Wydarzenie
2 czerwca 2018 HAWE Wykluczenie spółki z obrotu na GPW.
29 listopada 2017 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
29 września 2017 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
14 listopada 2016 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
16 września 2016 HAWE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
31 sierpnia 2016 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
21 marca 2016 HAWE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
6 listopada 2015 HAWE NWZA ws. ustalenia liczby członków RN.
2 października 2015 HAWE NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2015 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 sierpnia 2015 HAWE Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
4 sierpnia 2015 HAWE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru.
3 czerwca 2015 HAWE NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 maja 2015 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
13 maja 2015 HAWE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
20 marca 2015 HAWE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 HAWE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
11 marca 2014 HAWE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
1 lipca 2013 HAWE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H.
15 maja 2013 HAWE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 HAWE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 HAWE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
18 września 2012 HAWE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
31 sierpnia 2012 HAWE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 HAWE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 HAWE WZA ws. m.in. pokrycia straty.
23 marca 2012 HAWE NWZA ws. zmiany Programu wykupu akcji własnych.
16 marca 2012 HAWE Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
5 marca 2012 HAWE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 grudnia 2011 HAWE NWZA ws. powołania członka RN.
14 listopada 2011 HAWE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 HAWE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 lipca 2011 HAWE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
28 czerwca 2011 HAWE WZA
16 maja 2011 HAWE Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 HAWE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
21 lutego 2011 HAWE NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
30 grudnia 2010 HAWE NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
15 listopada 2010 HAWE Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.