INVICO

Data Spółka Wydarzenie
27 kwietnia 2018 INVICO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
14 listopada 2017 INVICO Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
16 sierpnia 2017 INVICO Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
29 czerwca 2017 INVICO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2017 INVICO Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
30 marca 2017 INVICO NWZA ws. powołania członka RN.
14 lutego 2017 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
27 lipca 2016 INVICO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. i dalszego istnienia spółki.
10 czerwca 2016 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 maja 2016 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
11 lutego 2016 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 INVICO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.
15 maja 2015 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
14 maja 2015 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
27 kwietnia 2015 INVICO NWZA ws. powołania członków RN.
13 lutego 2015 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
12 listopada 2014 INVICO NWZA ws. m.in. emisji obligacji.
14 sierpnia 2014 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 INVICO ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
3 czerwca 2014 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
24 czerwca 2013 INVICO ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r.
15 maja 2013 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 maja 2013 INVICO Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
20 grudnia 2012 INVICO NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2012 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
31 lipca 2012 INVICO WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011.
30 czerwca 2012 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
16 maja 2012 INVICO Początek notowań spółki PRTRADE (PTR) pod nazwą INVICO (IVC), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2012 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
21 marca 2012 INVICO NWZA ws. zmiany statutu.
14 lutego 2012 INVICO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 INVICO Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
10 października 2011 INVICO NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za 2010 rok.
19 września 2011 INVICO Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
15 września 2011 INVICO Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 września 2011 INVICO Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
12 sierpnia 2011 INVICO Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
6 czerwca 2011 INVICO Debiut spółki na NC.