PETROLINV

Data Spółka Wydarzenie
29 grudnia 2018 PETROLINV Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
29 listopada 2017 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
2 października 2017 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 PETROLINV ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
30 maja 2017 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
26 maja 2017 PETROLINV Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
2 maja 2017 PETROLINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
20 kwietnia 2017 PETROLINV NWZA ws. zmian w składzie RN.
17 marca 2017 PETROLINV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
14 listopada 2016 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 października 2016 PETROLINV Wznowienie obrotu akcjami spółki.
25 października 2016 PETROLINV Scalenie akcji w stosunku 16:1.
18 października 2016 PETROLINV Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
30 września 2016 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
29 czerwca 2016 PETROLINV ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
16 maja 2016 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
8 kwietnia 2016 PETROLINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
23 września 2015 PETROLINV NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
31 sierpnia 2015 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 sierpnia 2015 PETROLINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz scalenia (połączenia) akcji spółki i zmiany statutu.
1 lipca 2015 PETROLINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
2 marca 2015 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
8 września 2014 PETROLINV NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 WZA z 3 kwietnia 2013 roku oraz zmiany statutu.
5 września 2014 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 PETROLINV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
31 marca 2014 PETROLINV Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG50, WIG i WIG-Poland.
21 marca 2014 PETROLINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
21 marca 2014 PETROLINV Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
14 listopada 2013 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 PETROLINV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2013 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.608.006 akcji serii F i 11.642.873 akcji serii G.
3 kwietnia 2013 PETROLINV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
21 marca 2013 PETROLINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
18 stycznia 2013 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
18 grudnia 2012 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
26 listopada 2012 PETROLINV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 listopada 2012 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
3 sierpnia 2012 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW 15 470 491 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
25 lipca 2012 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 742 957 akcji serii C oraz 78 akcji serii D.
29 czerwca 2012 PETROLINV WZA ws. m.in. pokrycia straty.
15 maja 2012 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 PETROLINV Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
13 marca 2012 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
31 stycznia 2012 PETROLINV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
12 grudnia 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW 36 629 553 akcji serii D.
14 listopada 2011 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
27 września 2011 PETROLINV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2011 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 sierpnia 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
18 sierpnia 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
8 sierpnia 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
30 czerwca 2011 PETROLINV WZA
31 maja 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 maja 2011 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
9 maja 2011 PETROLINV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru.
16 kwietnia 2011 PETROLINV NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru.
20 marca 2011 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
10 marca 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B objętych przez Prokom Investments SA w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych.
14 lutego 2011 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 listopada 2010 PETROLINV Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
30 października 2010 PETROLINV NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
29 września 2010 PETROLINV Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.