TFONE

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2017 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
30 września 2017 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 maja 2017 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 TFONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
21 lutego 2017 TFONE Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z zezwoleniem na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
14 grudnia 2016 TFONE Dzień wykupu akcji spółki przez Kaps Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu po cenie 3,10 zł za akcję.
9 grudnia 2016 TFONE Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
18 listopada 2016 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
10 listopada 2016 TFONE Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
27 października 2016 TFONE Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
30 września 2016 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
17 sierpnia 2016 TFONE NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
11 lipca 2016 TFONE Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę.
1 lipca 2016 TFONE Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 3,10 zł za sztukę.
30 czerwca 2016 TFONE ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
24 czerwca 2016 TFONE Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 2,95 zł za sztukę.
20 czerwca 2016 TFONE NWZA ws. zmiany statutu.
9 czerwca 2016 TFONE Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę.
16 maja 2016 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 TFONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 października 2015 TFONE Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 września 2015 TFONE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
24 września 2015 TFONE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
31 sierpnia 2015 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 TFONE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
15 maja 2015 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 TFONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
10 października 2014 TFONE Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
26 września 2014 TFONE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
24 września 2014 TFONE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
28 sierpnia 2014 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 TFONE ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
15 maja 2014 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
20 marca 2014 TFONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
14 czerwca 2013 TFONE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
15 maja 2013 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
27 marca 2013 TFONE NWZA ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
20 marca 2013 TFONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
9 listopada 2012 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
31 sierpnia 2012 TFONE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 czerwca 2012 TFONE WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
11 maja 2012 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 TFONE Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 TFONE Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
8 listopada 2011 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
12 lipca 2011 TFONE Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
28 czerwca 2011 TFONE WZA
10 maja 2011 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 TFONE Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 TFONE Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.