DEMOLEN

Data Spółka Wydarzenie
20 czerwca 2016 DEMOLEN NWZA ws. zmiany statutu i zmian w składzie RN.
19 sierpnia 2015 DEMOLEN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 DEMOLEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
10 grudnia 2014 DEMOLEN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2014 DEMOLEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 DEMOLEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 DEMOLEN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
3 czerwca 2014 DEMOLEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 DEMOLEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 DEMOLEN Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 grudnia 2013 DEMOLEN NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
27 listopada 2013 DEMOLEN Pierwszy dzień notowań na NC 2.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
26 listopada 2013 DEMOLEN Ostatni dzień notowań na NC 2.350.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
14 listopada 2013 DEMOLEN Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
29 października 2013 DEMOLEN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu.
11 października 2013 DEMOLEN Pierwszy dzień notowania na NC 2.350.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
30 sierpnia 2013 DEMOLEN Ostatni dzień notowań na NC 2.350.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
12 sierpnia 2013 DEMOLEN Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
18 lipca 2013 DEMOLEN Pierwszy dzień notowań na NC 2.350.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
5 czerwca 2013 DEMOLEN ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
15 maja 2013 DEMOLEN Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
26 kwietnia 2013 DEMOLEN Publikacja raportu za 2012 rok.
16 kwietnia 2013 DEMOLEN Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
26 marca 2013 DEMOLEN NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
14 lutego 2013 DEMOLEN Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 DEMOLEN Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
13 sierpnia 2012 DEMOLEN Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
30 lipca 2012 DEMOLEN NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 23 ZWZA z 14 maja 2012, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany §3 statutu.
14 maja 2012 DEMOLEN WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru.
11 maja 2012 DEMOLEN Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 kwietnia 2012 DEMOLEN Publikacja raportu za 2011 rok.
10 lutego 2012 DEMOLEN Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
12 grudnia 2011 DEMOLEN NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości poprzez przejście na MSR oraz zmian w składzie RN.
24 sierpnia 2011 DEMOLEN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
22 sierpnia 2011 DEMOLEN Debiut spółki na NC.