PROCHNIK

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2018 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 PROCHNIK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
29 maja 2018 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
30 kwietnia 2018 PROCHNIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 marca 2018 PROCHNIK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
29 listopada 2017 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 listopada 2017 PROCHNIK NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, pokrycia strat z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz przyznania wynagrodzenia członkom RN.
29 września 2017 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 PROCHNIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 PROCHNIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
12 grudnia 2016 PROCHNIK NWZA ws. zmiany statutu.
14 listopada 2016 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
20 czerwca 2016 PROCHNIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 PROCHNIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
22 września 2015 PROCHNIK NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii L oraz serii M w trybie subskrypcji prywatnej, pokrycia strat z lat ubiegłych i zasilenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu i in.
31 sierpnia 2015 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 PROCHNIK ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 PROCHNIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 PROCHNIK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
23 maja 2014 PROCHNIK Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
22 maja 2014 PROCHNIK Scalenie akcji w stosunku 9:1.
14 maja 2014 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
13 maja 2014 PROCHNIK Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
7 maja 2014 PROCHNIK Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 kwietnia 2014 PROCHNIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
31 marca 2014 PROCHNIK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
4 marca 2014 PROCHNIK NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu Spółki.
3 marca 2014 PROCHNIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
16 grudnia 2013 PROCHNIK NWZA ws. połączenia z „Equity Doctors” Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
12 listopada 2013 PROCHNIK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 października 2013 PROCHNIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.248.045 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
30 sierpnia 2013 PROCHNIK Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
8 sierpnia 2013 PROCHNIK NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
28 czerwca 2013 PROCHNIK ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
14 maja 2013 PROCHNIK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
25 marca 2013 PROCHNIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
21 marca 2013 PROCHNIK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eustis Company Limited.
21 marca 2013 PROCHNIK Publikacja raportu za 2012 rok.
20 marca 2013 PROCHNIK NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń w nowym brzmieniu, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
8 marca 2013 PROCHNIK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eustis Company Limited.
28 listopada 2012 PROCHNIK NWZA ws. pokrycia części strat spółki z lat ubiegłych kwotą pochodzącą z zysku za rok 2011, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu i in.
12 listopada 2012 PROCHNIK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 PROCHNIK Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
5 czerwca 2012 PROCHNIK WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
14 maja 2012 PROCHNIK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
19 marca 2012 PROCHNIK Publikacja raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 PROCHNIK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 PROCHNIK Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
22 czerwca 2011 PROCHNIK WZA
16 maja 2011 PROCHNIK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 PROCHNIK Publikacja raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 PROCHNIK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.