CWPE

Data Spółka Wydarzenie
10 lutego 2020 CWPE NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom RN oraz powołania w skład RN.
31 stycznia 2020 CWPE Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.
14 lutego 2019 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
16 listopada 2018 CWPE NWZA ws. odwołania i powołania w skład RN.
14 listopada 2018 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
13 sierpnia 2018 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
31 lipca 2018 CWPE NWZA ws. powołania w skład RN.
14 maja 2018 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
22 listopada 2017 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
11 sierpnia 2017 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
30 czerwca 2017 CWPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podziału zysku za rok 2016.
31 maja 2017 CWPE Publikacja raportu za 2016 rok.
15 maja 2017 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
14 lutego 2017 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
12 sierpnia 2016 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
30 czerwca 2016 CWPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
3 czerwca 2016 CWPE Publikacja raportu za 2015 rok.
13 maja 2016 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
12 kwietnia 2016 CWPE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D, E i F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
14 lutego 2016 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
14 sierpnia 2015 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
30 czerwca 2015 CWPE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
3 czerwca 2015 CWPE Publikacja raportu za 2014 rok.
15 maja 2015 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
13 lutego 2015 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
14 sierpnia 2014 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
30 czerwca 2014 CWPE ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
4 czerwca 2014 CWPE Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
30 czerwca 2013 CWPE ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
4 czerwca 2013 CWPE Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
31 maja 2012 CWPE WZA ws. m.in. przeznaczenia zysków za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
16 maja 2012 CWPE Publikacja raportu za 2011 rok.
15 maja 2012 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
14 lutego 2012 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
2 września 2011 CWPE Split akcji w stosunku 1:10.
16 sierpnia 2011 CWPE Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
9 sierpnia 2011 CWPE Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
22 lipca 2011 CWPE Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
20 lipca 2011 CWPE Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
30 czerwca 2011 CWPE WZA
15 czerwca 2011 CWPE Publikacja raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 CWPE Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
10 maja 2011 CWPE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
4 kwietnia 2011 CWPE NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie rady nadzorczej.
21 lutego 2011 CWPE Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 lutego 2011 CWPE Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
16 lutego 2011 CWPE Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
14 lutego 2011 CWPE Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
12 listopada 2010 CWPE Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
23 września 2010 CWPE Debiut spółki na NC.