ADVADIS

Data Spółka Wydarzenie
16 listopada 2015 ADVADIS Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
13 listopada 2015 ADVADIS Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 ADVADIS Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
30 czerwca 2015 ADVADIS ZWZA
15 maja 2015 ADVADIS Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 ADVADIS Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 ADVADIS Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
28 października 2014 ADVADIS NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i serii K do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
29 sierpnia 2014 ADVADIS Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
30 czerwca 2014 ADVADIS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz uzupełnienia składu RN.
15 maja 2014 ADVADIS Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 ADVADIS Publikacja raportu za 2013 rok.
28 lutego 2014 ADVADIS Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
28 lutego 2014 ADVADIS NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii A i A1 do obrotu na GPW, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 ADVADIS Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 ADVADIS Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
28 czerwca 2013 ADVADIS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
15 maja 2013 ADVADIS Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 ADVADIS Publikacja raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 ADVADIS Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 ADVADIS Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 ADVADIS Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 ADVADIS WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
30 marca 2012 ADVADIS NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
20 marca 2012 ADVADIS Publikacja raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 ADVADIS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
14 listopada 2011 ADVADIS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 września 2011 ADVADIS NWZA ws. zmian w składzie RN.
31 sierpnia 2011 ADVADIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 lipca 2011 ADVADIS NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
15 czerwca 2011 ADVADIS WZA
16 maja 2011 ADVADIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 ADVADIS Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 ADVADIS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
20 października 2010 ADVADIS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.